advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • Bananas
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • Blacky
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • FB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • Green
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • Other
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • Pooh
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • Smiley
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :no1:
  No1
  No1
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :school:
  School
  School
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :out:
  Out
  Out
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :running:
  Running
  Running
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :down:
  Down
  Down
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :square:
  Square
  Square
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :score:
  Score
  Score
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :no2:
  No2
  No2
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • Soccer
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :England:
  England
  England
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :France:
  France
  France
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • Standard
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :think:
  Think
  Think
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :show:
  Show
  Show
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :split:
  Split
  Split
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :book:
  Book
  Book
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :x:
  X
  X
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :help:
  Help
  Help
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :business:
  Business
  Business
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :police:
  Police
  Police
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :box:
  Box
  Box
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :king:
  King
  King
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :band:
  Band
  Band
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :char:
  Char
  Char
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :console:
  Console
  Console
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • Troll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • Yahoo
 • :76:
  76
  76
 • :137:
  137
  137
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :65:
  65
  65
 • :126:
  126
  126
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :106:
  106
  106
 • :147:
  147
  147
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :75:
  75
  75
 • :136:
  136
  136
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :32:
  32
  32
 • :105:
  105
  105
 • :146:
  146
  146
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :74:
  74
  74
 • :135:
  135
  135
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :31:
  31
  31
 • :104:
  104
  104
 • :145:
  145
  145
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :73:
  73
  73
 • :134:
  134
  134
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :30:
  30
  30
 • :103:
  103
  103
 • :144:
  144
  144
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :72:
  72
  72
 • :133:
  133
  133
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :29:
  29
  29
 • :102:
  102
  102
 • :143:
  143
  143
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :71:
  71
  71
 • :132:
  132
  132
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :28:
  28
  28
 • :101:
  101
  101
 • :142:
  142
  142
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :70:
  70
  70
 • :131:
  131
  131
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :111:
  111
  111
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :100:
  100
  100
 • :141:
  141
  141
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :69:
  69
  69
 • :130:
  130
  130
 • :125:
  125
  125
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :110:
  110
  110
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :79:
  79
  79
 • :140:
  140
  140
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :68:
  68
  68
 • :129:
  129
  129
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :109:
  109
  109
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :78:
  78
  78
 • :139:
  139
  139
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :67:
  67
  67
 • :128:
  128
  128
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :108:
  108
  108
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :77:
  77
  77
 • :138:
  138
  138
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :66:
  66
  66
 • :127:
  127
  127
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :107:
  107
  107
 • :148:
  148
  148
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • Adium
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo