advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • Bananas
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • Blacky
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • FB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • Green
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • Other
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :square:
  Square
  Square
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :down:
  Down
  Down
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :score:
  Score
  Score
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :no2:
  No2
  No2
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :no1:
  No1
  No1
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :school:
  School
  School
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :out:
  Out
  Out
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :running:
  Running
  Running
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • Soccer
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :006:
  006
  006
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :005:
  005
  005
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :004:
  004
  004
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :003:
  003
  003
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :002:
  002
  002
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • Standard
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :think:
  Think
  Think
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :death:
  Death
  Death
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :music:
  Music
  Music
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :show:
  Show
  Show
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :split:
  Split
  Split
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :office:
  Office
  Office
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :date:
  Date
  Date
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :military:
  Military
  Military
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :love:
  Love
  Love
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :x:
  X
  X
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :police:
  Police
  Police
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :king:
  King
  King
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :director:
  Director
  Director
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :char:
  Char
  Char
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :console:
  Console
  Console
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • Troll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • Yahoo
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :133:
  133
  133
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :143:
  143
  143
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :132:
  132
  132
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :142:
  142
  142
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :131:
  131
  131
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :141:
  141
  141
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :130:
  130
  130
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :140:
  140
  140
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :129:
  129
  129
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :139:
  139
  139
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :128:
  128
  128
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :138:
  138
  138
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :127:
  127
  127
 • :148:
  148
  148
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :137:
  137
  137
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :147:
  147
  147
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :136:
  136
  136
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :146:
  146
  146
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :135:
  135
  135
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :145:
  145
  145
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :134:
  134
  134
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :144:
  144
  144
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • Adium
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish