advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • Bananas
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • Blacky
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • FB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • Green
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • Other
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :down:
  Down
  Down
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :running:
  Running
  Running
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :square:
  Square
  Square
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :score:
  Score
  Score
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :school:
  School
  School
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :out:
  Out
  Out
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • Soccer
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • Standard
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :death:
  Death
  Death
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :music:
  Music
  Music
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :think:
  Think
  Think
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :office:
  Office
  Office
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :date:
  Date
  Date
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :show:
  Show
  Show
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :split:
  Split
  Split
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :military:
  Military
  Military
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :help:
  Help
  Help
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :business:
  Business
  Business
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :love:
  Love
  Love
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :x:
  X
  X
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :police:
  Police
  Police
 • :box:
  Box
  Box
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :king:
  King
  King
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :director:
  Director
  Director
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :char:
  Char
  Char
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :console:
  Console
  Console
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • Troll
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • Yahoo
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :135:
  135
  135
 • :78:
  78
  78
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :145:
  145
  145
 • :108:
  108
  108
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :134:
  134
  134
 • :77:
  77
  77
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :144:
  144
  144
 • :107:
  107
  107
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :133:
  133
  133
 • :76:
  76
  76
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :143:
  143
  143
 • :106:
  106
  106
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :132:
  132
  132
 • :75:
  75
  75
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :142:
  142
  142
 • :105:
  105
  105
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :131:
  131
  131
 • :74:
  74
  74
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :141:
  141
  141
 • :104:
  104
  104
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :130:
  130
  130
 • :73:
  73
  73
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :140:
  140
  140
 • :103:
  103
  103
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :129:
  129
  129
 • :72:
  72
  72
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :139:
  139
  139
 • :102:
  102
  102
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :128:
  128
  128
 • :71:
  71
  71
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :138:
  138
  138
 • :101:
  101
  101
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :127:
  127
  127
 • :70:
  70
  70
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :148:
  148
  148
 • :111:
  111
  111
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :137:
  137
  137
 • :100:
  100
  100
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :126:
  126
  126
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :147:
  147
  147
 • :110:
  110
  110
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :136:
  136
  136
 • :79:
  79
  79
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :146:
  146
  146
 • :109:
  109
  109
 • Adium
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz