advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • Bananas
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • Blacky
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • FB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • Green
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • Other
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • Pooh
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • Smiley
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :square:
  Square
  Square
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :down:
  Down
  Down
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :school:
  School
  School
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :out:
  Out
  Out
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :running:
  Running
  Running
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • Soccer
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :09:
  09
  09
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :007:
  007
  007
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :006:
  006
  006
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :005:
  005
  005
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :004:
  004
  004
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :003:
  003
  003
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :002:
  002
  002
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • Standard
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :x:
  X
  X
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :police:
  Police
  Police
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :think:
  Think
  Think
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :show:
  Show
  Show
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :split:
  Split
  Split
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • Troll
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • Yahoo
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :30:
  30
  30
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :140:
  140
  140
 • :19:
  19
  19
 • :72:
  72
  72
 • :129:
  129
  129
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :29:
  29
  29
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :139:
  139
  139
 • :18:
  18
  18
 • :71:
  71
  71
 • :128:
  128
  128
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :28:
  28
  28
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :138:
  138
  138
 • :17:
  17
  17
 • :70:
  70
  70
 • :127:
  127
  127
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :148:
  148
  148
 • :27:
  27
  27
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :137:
  137
  137
 • :16:
  16
  16
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :147:
  147
  147
 • :26:
  26
  26
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :136:
  136
  136
 • :15:
  15
  15
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :146:
  146
  146
 • :25:
  25
  25
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :135:
  135
  135
 • :14:
  14
  14
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :145:
  145
  145
 • :24:
  24
  24
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :134:
  134
  134
 • :13:
  13
  13
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :144:
  144
  144
 • :23:
  23
  23
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :133:
  133
  133
 • :12:
  12
  12
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :143:
  143
  143
 • :22:
  22
  22
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :132:
  132
  132
 • :11:
  11
  11
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :32:
  32
  32
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :142:
  142
  142
 • :21:
  21
  21
 • :74:
  74
  74
 • :131:
  131
  131
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :31:
  31
  31
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :141:
  141
  141
 • :20:
  20
  20
 • :73:
  73
  73
 • :130:
  130
  130
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • Adium
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh