advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • Bananas
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • Blacky
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • FB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • Green
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • Other
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :school:
  School
  School
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :out:
  Out
  Out
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :down:
  Down
  Down
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :running:
  Running
  Running
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :square:
  Square
  Square
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :score:
  Score
  Score
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • Soccer
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • Standard
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :band:
  Band
  Band
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :think:
  Think
  Think
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :show:
  Show
  Show
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :split:
  Split
  Split
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :x:
  X
  X
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :police:
  Police
  Police
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • Troll
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • Yahoo
 • :100:
  100
  100
 • :143:
  143
  143
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :69:
  69
  69
 • :132:
  132
  132
 • :125:
  125
  125
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :26:
  26
  26
 • :79:
  79
  79
 • :142:
  142
  142
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :68:
  68
  68
 • :131:
  131
  131
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :25:
  25
  25
 • :78:
  78
  78
 • :141:
  141
  141
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :67:
  67
  67
 • :130:
  130
  130
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :24:
  24
  24
 • :77:
  77
  77
 • :140:
  140
  140
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :66:
  66
  66
 • :129:
  129
  129
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :23:
  23
  23
 • :76:
  76
  76
 • :139:
  139
  139
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :65:
  65
  65
 • :128:
  128
  128
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :22:
  22
  22
 • :75:
  75
  75
 • :138:
  138
  138
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :64:
  64
  64
 • :127:
  127
  127
 • :120:
  120
  120
 • :32:
  32
  32
 • :105:
  105
  105
 • :148:
  148
  148
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :74:
  74
  74
 • :137:
  137
  137
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :63:
  63
  63
 • :126:
  126
  126
 • :115:
  115
  115
 • :31:
  31
  31
 • :104:
  104
  104
 • :147:
  147
  147
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :73:
  73
  73
 • :136:
  136
  136
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :30:
  30
  30
 • :103:
  103
  103
 • :146:
  146
  146
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :72:
  72
  72
 • :135:
  135
  135
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :29:
  29
  29
 • :102:
  102
  102
 • :145:
  145
  145
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :71:
  71
  71
 • :134:
  134
  134
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :28:
  28
  28
 • :101:
  101
  101
 • :144:
  144
  144
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :70:
  70
  70
 • :133:
  133
  133
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :27:
  27
  27
 • Adium
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey