advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • Bananas
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • Blacky
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • FB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • Green
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • Other
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :square:
  Square
  Square
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :score:
  Score
  Score
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :down:
  Down
  Down
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :school:
  School
  School
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :out:
  Out
  Out
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :running:
  Running
  Running
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • Soccer
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :007:
  007
  007
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :England:
  England
  England
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :006:
  006
  006
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :005:
  005
  005
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :004:
  004
  004
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :003:
  003
  003
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :010:
  010
  010
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :002:
  002
  002
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :br:
  Br
  Br
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :09:
  09
  09
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • Standard
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :think:
  Think
  Think
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :split:
  Split
  Split
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :show:
  Show
  Show
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :x:
  X
  X
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :police:
  Police
  Police
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • Troll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • Yahoo
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :133:
  133
  133
 • :12:
  12
  12
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :143:
  143
  143
 • :22:
  22
  22
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :132:
  132
  132
 • :11:
  11
  11
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :142:
  142
  142
 • :21:
  21
  21
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :131:
  131
  131
 • :10:
  10
  10
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :141:
  141
  141
 • :20:
  20
  20
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :130:
  130
  130
 • :9:
  9
  9
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :140:
  140
  140
 • :19:
  19
  19
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :129:
  129
  129
 • :8:
  8
  8
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :139:
  139
  139
 • :18:
  18
  18
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :128:
  128
  128
 • :7:
  7
  7
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :28:
  28
  28
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :138:
  138
  138
 • :17:
  17
  17
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :127:
  127
  127
 • :6:
  6
  6
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :148:
  148
  148
 • :27:
  27
  27
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :137:
  137
  137
 • :16:
  16
  16
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :5:
  5
  5
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :147:
  147
  147
 • :26:
  26
  26
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :136:
  136
  136
 • :15:
  15
  15
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :146:
  146
  146
 • :25:
  25
  25
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :135:
  135
  135
 • :14:
  14
  14
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :145:
  145
  145
 • :24:
  24
  24
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :134:
  134
  134
 • :13:
  13
  13
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :144:
  144
  144
 • :23:
  23
  23
 • Adium
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish