advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • Bananas
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • Blacky
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • FB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • Green
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • Other
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :down:
  Down
  Down
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :school:
  School
  School
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :out:
  Out
  Out
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :running:
  Running
  Running
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :square:
  Square
  Square
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :score:
  Score
  Score
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • Soccer
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • Standard
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :help:
  Help
  Help
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :business:
  Business
  Business
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :think:
  Think
  Think
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :box:
  Box
  Box
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :show:
  Show
  Show
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :split:
  Split
  Split
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :band:
  Band
  Band
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :char:
  Char
  Char
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :x:
  X
  X
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :police:
  Police
  Police
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :book:
  Book
  Book
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • Troll
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • Yahoo
 • :139:
  139
  139
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :128:
  128
  128
 • :109:
  109
  109
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :138:
  138
  138
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :108:
  108
  108
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :127:
  127
  127
 • :148:
  148
  148
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :137:
  137
  137
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :107:
  107
  107
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :126:
  126
  126
 • :147:
  147
  147
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :136:
  136
  136
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :106:
  106
  106
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :146:
  146
  146
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :135:
  135
  135
 • :120:
  120
  120
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :145:
  145
  145
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :134:
  134
  134
 • :115:
  115
  115
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :144:
  144
  144
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :133:
  133
  133
 • :114:
  114
  114
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :143:
  143
  143
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :132:
  132
  132
 • :113:
  113
  113
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :142:
  142
  142
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :131:
  131
  131
 • :112:
  112
  112
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :141:
  141
  141
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :130:
  130
  130
 • :111:
  111
  111
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :140:
  140
  140
 • :125:
  125
  125
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :129:
  129
  129
 • :110:
  110
  110
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • Adium
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos