شرکت Shimano به تازگی و البت در خفا....................یه کالیپر 4 پیستون جدید تولید کرده که فعلا در مَرْحَلَتِ آزمایشیه و فعلا به تولید انبوه نرسیده..............


فایل پیوست 7855


شکل وشمایل این کالیپر تا حدودی شیبه کالیپر های 4 پیستون XT است که پارسال Shimano داده بود بیرون................

نام: ShimanoXT4PistonCaliper.jpg نمایش: 177 اندازه: 49.5 کیلو بایت


منتهی با این تفاوت که تو این کالیپر جدید جفت پیستون های ججلو و عقب هر دو هم سایز اند در صورتیک ه توی XT غیر هم سایز اند که این مساوی نبودن مساحت دو پیستون این امکان رو به ترمز میده که حالت ABS ایی بیشتری داشته باشه..............یعنی با گرفتن ترمز اول پیستون های کوچکترک ه حمک کمتری دراند با روغنت پر می شن و بیرون می آن................و نیمی از لنت در گیر میش در وحله اول................


و بعد با گرفتن بیشتر ترمز پیستون بزگر تر هم از جاش حرکت می کنه و لنت تمام در گیر میشه .....................

البیت پوهن منفی این قضیه.................این که به رمرو لنت شما یه وری ساییده میشه ....................و بایدزود تر از موعد لنت رو دچار تعویض شدگی بکنید


این کالیپر جدید رو که توش دقت کنید پشت باز است..................یعنی مثل اکثریت غریب هب اتفاق کالپیر های امروزی لنت ها از پشت کالیپر می شه خارح کرد بدون باز کردن کالیپر از تنه/دوشاخ...................................و البت به حای پیچ نکه دارنده لنت ها هم از پین یا هعمن اِشپیل استفاده کرده توش...................

که در ئقع برای پایین اوردن قمیت این مدل کالیپر بوده در واقع شیمانو با این مدل می خاد با مدل های Elixir Trail برند رقیب خودش یعنی Sram/ Avid مقابله کنه

چون تو اون برند این مدلهای Elixir Trail ها ترمز های نسبتا ازان 4 پیستون برای استفاده های Trail/ Enduro رو ذداره که شیمانو برای رقابت با اون مدل ها محصولی رو در نر نگرفته بود................

البت و 100 البت نظر شخصی ما رو بخایید کلا تمام ترمز های Avid بعد از سالهای 2012 - 2013 اصلا نیازی به رقابت با شیمانو ندارند....................از بس که عالی و خوب اند...............فقطبه درد سطل آشغال می خورند............................از تمامی افرادی که از ترمز های Avid استفاده می کنند معذرت می خاییم ولی این نظر ماست.....................


اصلا ارزش نگکاه کردن رو هم ندراند.......................فقط درد سر......................فقط در گیری...........................دو روز یه بار نشتی......................گیر کردن پیستو نهای داخل کتی......