در این تصویر می بنیم که کاسه نمد های دوشاخ کاملا از بین رفته و ترک های ریز و درشتی در تمام دور تا دور کاسه نمد بر داشته
در این حالت جنس لاستیکی کاسه نمد که معمولا از لاستیک های با پایه تفلونی است برای این که ضمن چسبندگی به سطل لوله دوشاخ و جلو گیری از خروج روغن هیدرولیک + جلو گیری از ورود گرد و خاک و غبار و آب به داخل محفظه پوسته ضمن این به علاوه با سطح آب کاری شده Anodize پوسته نیز تماس صیقلی داشته باشند و در واقع با کمترین اصطکاک ممکم موقع بازی کردن لوله دوشاخ روی کاسه نمد ها به راحتی بلغزد و باعث خوردگی و سایش جنس لاستیک کاسه به سطح لوله نشوددر حالتی که کاسه نمد فرسایش پیدا می کند و از بین رفته می شود این خواص کاملا از دست میرود و دیگر نه عمل اب بندی کردن روغن هیدرویک پوسته درست انجام می شود و نه از ورود گرد و غبار و اب و گل و لای به داخل پوسته جلو گیری می شود

و هم چنین به مرور با سایش تدریجی لوله ها روی کاسه نمد پوسیده اب کاری و Anodize سطح صیقلی روی لوله ها هم از بین می رودکه در این صورت دوشاخ به کلی تخریب شده و عمل اب بندی کردن پوسته به هیچ عنوان صورت نمی گیردکه در این گونه موراد به غیر از اب کاری سطح صیقلیی روی لوله دوشاخ تفلون های داخل پوسته هم به همین وضع دچار می شوند و به مرور ساییده می شوند و از بین می روندکه این امر در نهایت باعث می شود که لوله های دوشاخ دیگر داخل پوسته سفت و بدون لقی نخواهد بود و کاملا پوسته نسبت به لوله ها لق می خورد خصوصا هنگام ترمز گیری که این امر کاملا مشخص و مشهود می شوددر این گونه موراد سرویس کردن دوشاخ کاملا بی فایده است زیرا بعد از سرویس هم به سرعت روغن داخل پوسته از فضای بوجود امده ناشی از ساییده شده اب کاری لوله ها یا تفلون های داخل پوسته تخلیه میشود و ابو گرد و غبارو خاک هم به سرعت وارد پوسته می میشود که باز این دو مصدله خود امر ساییده شدن دو نایجه اب کرای لوله ها و تفلون های داخل پوسته رو باز هم سریع تر می کندعواملی که باعث این جور مشکلات در دوشاخ ها می شوند رو می توان موارد ذیل بر شمرد

* سرویس نکردن به موقع

* سرویس غیر اصولی و ناردست

* استفاده از روغن ها یا گریس های نا مرغوب و به اصطلاح اشغال و بنجل در کار سرویس

* اسناده از دوچرخه در شرایط گل و لای شدید و عدم سرویس بعد از این مسئله* گذاشتن دوچرخه در معرض نور مستقیم و شدید افتاب یا در جای نمور و نمناک به مدت طولانی
که باعث پوسیدن تمام قطعات لاستیکی دوچرخه به مرور زمان می شود