ترمز ها

ما سرویس هایی که روی ترمز ها انجام می دهیم هم شامل دو نوع است...........

- سرویس ساده + هوا گیری............

که طی این فرایند کل مدار ترمز از بالا در دسته و داخل شلنگ هیدرولیک و پیستون های کالیپر کلا با ماده حلال و شوینده شستشو داده می شه تا روغن قدیمی که معمولا بعد از مدتی کثیف و آلوده هم شده کلا شسته بشه و بیرون ریخته بشه..............همچنین داخل حوضچه مخزن روی دسته ترمز که ممکن است بر اثر سرویس نشدن های طولانی کاملا جرم گرفته و کثیفی ها به صورت جامد و نیمه جامد در کفو گوشه های حوضچه رسوب و نشست کرده باشندداخل مخزن کاملا تمیز کاری می شود که حتی در گوشه های مخزن نیز اثری از کثفی نباشدکه بعد از سرویس اگر باز هم این کثیفی ها سر جای خودشان باقی باشند با روغن جدید مخلوط شده و.دوباره با ترمز گیزی های مکررو تدریجا وارد مدار و شوندبه غیر از حوضچه داخل مخزن تمام طول مدار با استفاده از رد کردن موارد شونده ایی که به قطعات لاستیکی ترمز اععم از پکینگ های دسته ترمز و Squar Ring های کالیپر اسیبی نرساند مورد شستشو قرار می گیرد

بعد روغن جدید رو داخل مدار تزریق می کنیم و عملیات هواگیری رو انجام می دیم..........و برای هر نوع ترمز هم روغن خاص مورد تایید شرکت سازنده از برند و مارک مرغوب استفاده می کنیم.......عمل هوا گیری هم یه این صورت نیست که فقط یک سرنگ داخل مدار هیدرولیک ترمز ریخته شود و با همان روغن هوا گیری انجام شودبلکه حدا قل 3 الی 5 سرنگ روغن در داخل کل م دار عبور داده می وشد و روغن سرنگ های اولهی کاملا درو ریخته می شود زیرا با مواد شونیده ایی که داخل مدار و شلنگ و کالیپر ترمز از شیستشو قبلی بوده ممکن اس ت که تا حدود باقی موندهباشد و با سرنگ های اولیه روغن که عبور می دهشد مخلوط می شود و دیگر این روغن خالص نخواهد بود و به غیر از بحث خلوص و درجه خالصی روغن ممکن مقدار زیادی هوا در مدار به صورت حباب های زیر نیز نهفته باشدهمچنین تمام این فرایند با ابزارو سرنگ های خاص خود اون شرکت های سازنده صورت میگیردو هیچ ابزار غیر استاندارد و غیر اصولی در این کار استفاده نمی شود


در آخر هم لنت های هر کالیپر کلا به دقت با مواد شوینده تمیز میشه و کثیفی ها و چربی های سطحی اش گرفته می شه................
- سرویس کلی پیستون کتی + کالیپر

در این نوع سرویس هم مثل سرویس کلی دوشاخ کلا تمام قطعات پیستون دسته ترمز بیرون آورده می شن............


یعنی به غیز از کله کار هایی که در سرویس معمولی ترمز ذکر کردیم کار های ذیل نیز علاوه بر اون ها انجام می شوند

این که تمام پیستون های داخل دسته ترمز که حاوی پکینگ ها و O-Ring ها اند رو از داخل کتی استخراج می کنیمدسته ترمز های رده بالای Shiamno هم که دراای مکانیزم Servo Wave هستند این مکانیزم رو هم از داخل اون ها کاملا باز و مفاصل و لولا بندی هاشان را کاملا شستشو میکنیمپیستون ها و قطعات اب بندی کننده کالیپر و هم باز می شوندتمام قطعات با مواد شوینده ایی که به لحاظ شیمایی آسیبی به مواد لاستیکی و اب بندی کنندشان نرسد شستشو داده می شوند......بعد کلا تمام قطعات ریز ثابت و متحرک باز بینی و چک می شن تا اگر نقص و ایرادی داشته باشند یا اگر مستحلک و فرسوده شده باشند تعویض بشن..............

در مرحله اخر قطعات لاستیکی و آب بند کننده با روان کننده های مناسب که قابلیت حل شدن در روغن ترمز رو نداشته باشند روان کاری و در جای خودشون دوباره نصب می شن.....
بعد از جمع شدن و تکمیل شدن سیستم دسته / کالیپر تمام مراحل ( سرویس ساده + هواگیری ترمز ) روی آن انجام میشه تا آماده استفاده باشه...........