کمک عقب

- سرویس پوسته کمک های بادی

در این نوع سرویس هم مثل سرویس پوسته دوشاخ ها پوسته کمک عقب بادی رو خارج می کنیم.........و مثل موارد قبلی تمام قطعات آب بندی کننده رو هم جدا می کنیم.....شستشو می دیم.......مورد باز بینی قرار می دیم و در صورت نیاز تعویض می کنیم...........و بعد دوباره با روان کار های مناسب هر قسمت پوسته رو دوباره نصب می کنیم..............داخل خود محفظه باد هم با روغن مخصوص روان کاری پیستون های بادی ( مثل مورد مشابه پیستون های باد دوشاخ ) به مقدار لازم روان کاری می شودو تمام سیستم پوسته دوباره جمع می شه و باد کمک هم به مقدار مناسب شما پر میشه

- سرویس کمک های فنری

که برخی کمک های بادی هم به دلیل قابل یرویس بودن سیستم هیدرولیک رو هم می تونیم به همین روش سرویس کلی کنیم...........البته کمک بادی هایی که قابلیت سرویس کلی و باز کردن محفظه روغن رو دارند خیلی زیاد نیستند و تو ایران محدود به دو مدل Rock Shox است : مدل های Monarch / Arioدر این سرویس هم کل کمک باز می شود ( چون کمک های فنری دیگه پوسته و دمپر و محفظه روغن مجزا ندارند و کل سیستمشون داخل بدنه اصلی کمک است..............

کل کمک مثل سرویس کلی های قبلی باز میشه............تمام قطعات مشابه روش های قبلی چک میشه ......اگر لازم بود تعویض میشه.............و دوباره با روان کار های مناسب هر قطعه دوباره نصب میشه.........نسبت ضریب تراکم پیستون خارجی باد هم که برای کمک های فنری مهم است یعنی محل قرار گیری پیستون جدا کنده روغن از باد دقیقا تنظیم میشه و محفظه باد هم با روغن خاص روان کاری پیستون های باد روان کاری میشه.........تا کمک کامل بشه و تمام قطعات دوباره در جای خودشون نصب بشن............و باد محفظه خارجی هم به فشار لازم متناسب با وزن شما پر میشه.........--------------------------------------------------------------------------------------