نام: photo_2019-10-29_23-12-30.jpg نمایش: 6 اندازه: 128.9 کیلو بایتنام: photo_2019-10-29_23-12-56.jpg نمایش: 7 اندازه: 105.7 کیلو بایت