گویند نادر شاه با GT به جنگ هندوستان همی رفته بیده..................و با آن شاخ گاوی های چونان گاو..........بر دشمن می تازیده..........

در هنگامه نبرد های دانهیلیزمی......با ترمز های چوخ یاخچی کلنگی با سیستم سیم کشی ضرب دری بسیار (( گَویی / Gavi )) ترمز همی بگرفتن کردندی..............و آن قسمت رام عقب که از میانه لوله زین عبور کرده و به لوله بالایی رفته همی از نشانه های قوم زندیه بید................

نقل است ایشان با این دوشاخ Rock Shox با 3 سانت بازی مفید که در آن زمان خیلی هم زیاد بوده و هر کی همچین چیزی داشته بید انگار پاشخاخ مارزوخی 888 داشته بید.........چنان بر سنگ و ساخال های مسیر می تاخته که سنگ ها همه از جای به در می آمدنده اند.........

ترمز های ایشان هم همانطور که در عکس مشخص است دارای لنت های بسیار الاغی بوده ....................

و ما مانده اییم که در ان زمانه همی دوشاخ بادی از کجا اختراع شده بید................!!!!
ست دوچرخه ایشان اولین ست XT در جهان خلقت بیده که در بنرد هندوستان از شاسگول الدین شاه هندی به غنیمت بگرفته..............

با طبق 56 دندانه و یه چیز جالب دیکه این بید که ببینید طبق عوض کن آن بزرگوار به چه نحوی به تنه متصل گشته بیده..........به همان نحوی که تازه تازه چرخ های 2013 / 2014 ایی دارند اونجوری میشن و این نکته هزار نکته بیاموز که این تولید کننده های شومپت کته کله......هر چند سال یه بار که طرح های قدیمی فراموش میشه و نسل های جدید میان رو کار که طرح های قدیم رو ندیده بودن دوباره همون نقشه های و طرح ها رو می کشن رو خط تولید که یا ایه الناس.................این یه شویه جدید بیده که هیچ کی بلد نبیده فقط ما بلد بیدیم.............................تا حالا هم هیچکی از این ها بلد نبیده........به جان ننم.........

خودرو وی نیز 7 تایی بوده که اون هم در ان زمان خودش کلی بیده................اهههههههههههه ههههه 7 تا...........!!!!!گوشاره هم با تنه یه تیکه بیده که اکه گوشواره شکست برید یه تنه نو بخرید که حالشو ببرید..............!!!!


ترمز های وی نیز از همان ست XT بید مثال توپی های بسیار ظریف و باریک وی.......که احتمالا صنعت گران مینیاتور کار ژاپن آباد ساخته بیدن......و از همه جالب تر آنکه آن زمان ست XT لوله زین هم داشته بوده......................باشد تا رستگار شوید ببیند پیشینیان ما اووو زمان با چه چرخ هایی به نبرد کوهستان می رفتنه اند که این همه نق و نوق نکنید دلار گرونه و این ها.........