نام: p4pb10913927.jpg نمایش: 622 اندازه: 191.9 کیلو بایت

اول از همه این نکته رو باید یاد اشته باشید که دسته تلنبه قابلیت قفل شدن رو داره........برا اینکه تو کیف و کوله و ساک و وسایل دسته ناخود اگاه باز نشه.......

پس موقع باد زدن اگه دیدین دسته گیر کرده و بیرون نمی اد ممکنه تو حالت قفل باشه و جای زور الکی زدن باید از قفل خارجش کنید...............

با یک کم چرخوندن دسته تلنبه به چپ و راست دسته آزاد می شه و می تونید برا باد زدن بکشیدش بیرون.........

نام: IMG_3051.jpg نمایش: 806 اندازه: 124.5 کیلو بایت

سر والف این تلبه بالای خود سر اصلی که یه پیچ سیاه است یه پیچ استیل رنگ هم داره.............

شما قبل از اینکه تلنبه رو به سر والف کمکتون ببندین باید پیچ استیل رو بچرخونید تا از سر والف سیاه دور شه..........و در بیشترین فاصله ازش قرار بگیره.....

نام: IMG_3022.jpg نمایش: 981 اندازه: 112.0 کیلو بایت

بعد تلبه رو می بندین سر کمک و سفت می کنید بدون اینکه به پیچ استیل دست بزنید تا فاصله پیچ استیل با سر والف سیاه حفظ شه...............

این کار باعث میشه موقع بستن سر والف به کمک باد کمک شما کم نشه ب خلاف برخی تلنبه ها که این امکان رو ندارند و موقع باز و بسته کردن تلنبه با شنیدن یه صدای پیس یه مقدرا از فشار داخل کمک تخلیه میشه...........

نام: IMG_3050.jpg نمایش: 1026 اندازه: 98.6 کیلو بایت

بعد از اینکه سر والف سیاه رو خوب سر کمک سفت کردین پیچ استیل رو می چرخونید تا بچسبه به سر والف سیاه..........

نام: IMG_3024.jpg نمایش: 605 اندازه: 91.3 کیلو بایت


حالا می تونید کمک رو باد بزنید..............وقتی فشار باد کمک رو به اندازه ای که می خایید رسوندین حالا برای در اوردن تلبنه و جدا کردنش هم از کمک دقیقا این مراحل ور معکوس می رین..........دلیلش هم دقیقا همون دلیلی بود که بالا ذکر کردیم.......... برا اینکه موقع باز کردن تلبنه یه مقداری از باد کمک خارج نشه...........

یعنی اول پیچ استیل رو دوباره از سر والف سیاه دور می کنید.............
و بعد هم سر والف سیاه رو می پیچونید و از سر کمک جدا می کنید...............

برین حالشو ببرین............