کی بشه بیایم کف مغازتون رو با کف شوی چرخشی پلین تمیز کنیم....
ما خودمون می خاییم چند وخته کفشو بشوریم نمی تونیم....................شما که جای خود داری..................

فعلا به علت شغل دومی که صبح ها برامون به زور جور کردن.........................خودمون هم نمی رسیم یه وختایی مغازه خودمون رو ببینیم.......................ا آما در مورد این دو بزرگوار یعنی Totem Coil و 66 RCV


دست کگذاشتین دقیقا رو دو طفلان مسلم.................................دقیق هر دوشون رو هم استفاده کردیم............و تست گرفتیم............

در وحله اول که .............به لحاظ وزنی که خو پوهن مثبت با Totem است............................دقیق نمی دنیم ولی فکر کنیم RCV حدودای 400 گرم سنگین تر باشه..........................

RCV و کلا Marzocchi بخاطر سیستم open BAth روغنی که داره فقط بگم حدود بالای 600 گرم فقط وزن خود روغن توشه..........................!!!!! چون حجم روغن زیادی می گیره...................نسبت به Totem..........


سیستم هیدرولیک Totem همون مثل باقی Rock Shox های رده بالا Motion Control است.....................
تو Totem چون قطر لوله های خیلی بزرگه 40 میلی ست برا این که حجم روغن خیلی زیاد نشه ب رداشتن یه محفظ هروغن جدا گونه در نظر گرفتن داخل خود Stanchion ها................
که یک کم قطر و به طبع اون حجم الکی روغن رو کاهش بدن...............

ولی باز هم کلفتی خود دمپر motion Control اش زیاده و سوراخ های دمپر مثل باقی Rock Shox ها دیگه یه تک شیار نیست.......و بلکه بخاطر این قطر بالا و حجم اضافی روغنی که قراره رد شه..........جاش سه تا سوراخ تو 120 درجه مختلف براش گذاشتن.....................چون قراره این کمک نسبتا نرم باشه و قرار نیست مثل دوشاخ خای کراس کنترلی سفت عمل کنه...........و قرار هم نیست با پیچوندن پیچ Compression تا هه....قفل کنه................بازی نرم و هویی داره و مزیتش نسبت به مارزوچی اینه که بازی بی خودی هم ابدا نداره...............بخاطر سیستم Motion Control.................و تو مسیر تو جاهایی که می خایین رکاب هم بزنید نیروی رکاب زدنتون رو هدر هم نمی ده و تیریپ تعادلی جلو دوچرخه هم ابدا به هم نمی خوره و قرص و محکمه و شق و رق............تو سنگلاخبازار ها هم عملکردش عالو می باشد و نرم روان شوما رو تو مسیر هدایت می کنه...................اللخصوص به خاطر ورزن کمترش جهایکه می خایی سر چرخ رو بکشین بالا و نیمچه پرش هایی ریزی بزنید وسط مسیر خیلی تو دست و خوش دسته...........
تو پرش های بلند هم بدک نیست..................و با استفاده از تمام کورس 180 میلیش با یه آهنگ منظمی ضربه رو خوب با نهایت نرمی و بدو ناینکه ته بکوبه جمع می کنه........................تنها ایرادی که ما توش دیدیم این بود ه بخاطر قطر بالای لوله ها و کاسه نمد ها عبور روغن از زیر کاسه ها به بیرون رو داره گه کاهی که تو همه Totem ها این ایراد ور از 6 ماه 9 ماه اول آک بندی به بعد داریم.................و چارش سرویس پوسته زود هنگامه که توصیه می کنیم سالی دو بار انجام بشه...................ک هابته خود طاحیش هم فکراینجاش رو کرده و یه آپشنی گذاشته که با داشتن یه رابط هواگیری Avid بتویند بدون این که پوسته رو باز کنید .........................روغن قدیمی وکثیف رو خالی و جاش روغن تمیز و نظیف و منظم و مرتب پر کنید...................* که ما خودمون حال شدیدی با این روش نمی کنیم.....................چون ارضا کننده نیست................مثل تعویض روغنی ماشین فقط روغن قدیمی رو خالی و روغن جدید رو پر می کنند...........دیگه زیر کاسه ها و داخل تفلون های پوسته شسته نمی شه و سرویس اصولی نمی شه................................

ولی از اون ور برادر غیور RCV.................لوله هاش 38 میلی متریه................و اب کاری زیبای سیاهی هم داره البته اب کاری زیتونی رنگ Totem هم بدک نیست...............

سیستم داخلی RVC کمی پیچیده تره...............و کلا بر پایه فشار روغن بنا نهاده شده طراحی داخلیش که بیشتر فشار رو سیستم هیدرولیک باشه..........................اینه که مجبوه از حجم روغن خیلی بیشتر و دمپر های بسیار عمیق استفاده کنه که همین مطلب باعث افزایش وزنش می شه....................

نقطه ضعفش در مقابل Totem اینه که بازی لق اق ناک و ااضفی زیاد داره.............و تو مسیر به شق و رقی اون نیست و به قول خودمون دنبه است.................لحاف تشک است...............

تو جاهایی که شیب زیاده و وزن شوما بیشتر می افته رو جلو...........چون بیشتر فشار رو روغن است و فنرش ضهعیف تر از فنر Totem است..............و چون تو اون حالت هم که بازی سریعی نداره دوشاخ روغن نمی تونه جلو وزن شوما رو بگیره و دوشخ بیشتر می خوابه..................و بشتر می ره داخل می مونه.............
یعنی سر چرخ پایین تر می مونه و یک کم جلو چرخ نا متعادل میشه..........

جاهایی هم که یهو یه پله و افت ارتفاع که با سرعت کم باس از روش رد شین که دیگه میره و بر نمی کرده ............................با Totem این مشکلا کمتره...............و تو این شرایط جلو چرخ با صلابت تره و متعادل تر چون فنرش سخت تر و سفت تره و می تونه مقدار بیشتری از وزن شوما رو دوش بگیره....................Marzzochi تو جاهایی که هم مثل بالا توضی حدادیم سر چرخ رو یهو باس بکشین بالا وسط مسیر یه نیمچه پرشی بزنید باز هم تنبله تو این قضیه و خوب سر چرخ بالا کشیده نمی شه یکی بخاطر وزنش و یکی هم بخاطر حجم روغن زیاده که باید به وجا به جا شه و rebound بهش اجازه نمی ده................ولی از اون ور.........................تو سنگ لاخ ها و دست انداز های ریز و درشتی که نمی خایین هم رکاب خاص و خفنی بزنید.........................اصن دنبه...............................اصن نمی فهمی چی بود از زیر چرخت رد شد................................

پرش های بزرگ هم هیمنطور از Totem خیلی خیلی نرم تر و لحاف تشک تر......................بدون این که هیچ فشاری رو دست و مج و فرمون بیاد یا کلا بالا تنه...................................

احتیاج به سرویسش هم بخاطر همون حجم زیاد روغن خیلی کمه.................

هم این که اون همه روغن تا بخاد کثیف شه خیلی بشتر طول می کشه تا روغن کمتر توی totem .......................... هم اونکه کلا تو مارزوچی رو غن دمپر و پوسته یکیه.....................

و هامشه همیچی در روغن غوطه وره...........................و همه چی هاموشه چرب و چیلی بنا بر این هیچ وخ هیچی خشک نمی مونه و بدون روغن تو سیستم اجزا داخلیش........................

مورد داشتی ممارزوجی رو بعد از 5 سال اوردن برا سرویس وختی بازش کردیم جای روغن قیر مذاب می ریخت بیرون ازش...........................ولی به یه ورش هم نگرفته بود..................................عین خر داشت کارش رو می کرد................................

در یک کلام

Totem = وزن سبک / بازی اصولی تر / کنترل بهتر

RCV = ورن بالا تر / نیاز به سرویس کمتر / نرمی باور نکردنی تو سنگ لاخ ها و پرش ها بلند................................