چند روز پیش پیش یه دوستی بودیم.........................


درمورد ترمزو این ها بحث بید گفت ترمز های موتور ما 4 پیستونه.......................


ما ترمز های موتورش رو ندیده بودیم تا حالا ولی فهمستیم که چه اشتباهی رو دراه می کنه تو ذهنش گفتتیم بش....................


ما می گیم اقا دو پیستونه شرط چند می بندی ؟؟؟؟؟؟


قرار بود 1200 بزنه به حساب ما........................گفت بابا تو که اصلا موتور ما رو ندیدی چی می گی.....................بیا شرط همون 1200 ببندیم که بی حساب شیم...........................!!!!!!!!!

گفتیم ببین ؟؟؟؟ 2400 داری تو حسابت ؟؟؟؟؟ باید دو برابر بدی ها..................

هی گفت بابا تو چیمی دونی اخه تو موتور ما رو اصلا تا حالا ندیدی...................


ما خودمون هر روز داریم سوارش می شیم درایم می بینیم 4 پیستونه...............................گف یم بش بیبین.......................بیا شرط یه چیزی که اگه باختی نزنی زیرش و بدی...................خلاصه کلام که شرط بستیم سریه دست کباب ترکی مشت دولت ابادی...............................


رفتیم موتورش همون نزدیک بود رفتیم یکه ببینیم گفت دیدی ؟؟؟؟ دیدی گفتیم چا پیستونه بابا تو موتور ما رو اصلا ندیدی برا ما داری می گی ؟؟؟؟؟ بیا بریم کباب ترکی رو بده.......................گُفتیمش برار...................پشتشو بپا .......................دیدی کباب ترکی رو باختی.......................


فکر کردی چون یه طرفش جفت پیستونه یعنی حتما اون ورش هم دو تا دیگه پیستون هست.........................

گفت یعنی مثل دیسک سیمی دوچرخه می مونه ؟؟؟؟؟ یه لنت میاد می رسه به صفحه بعد صفحه رو کج می کنه تا برسه به لنت اون ور ..؟؟؟؟؟؟

گفتیم دِ نَ دیگه...................


تو اکثر ترمز های ماشین و خیلی از ترمز های موتول....................سیستم به همین وضعه.........................بش می گن / کالیپر مُعَّلَّق / ..................


یه سال هایی یه مدل ترمز دانهیل هم بود همین سیستم رو داشت............................

Magura Gustav...............
یه ور دو پیستون.........................یه ور هِش پیستون...............................


کتیش هم شبیه کتی ترمز های موتور المان های نازی تو جنگ جهانی هشتم بود....................از این موتور ها که اتاقک بغلی هم داشتند.......................باهاش,ن تک چرخ از بقل هم می زدن.................!!!!!!!!!!!!!
این نوع کالیپر های معلق.....................یه طرف فقط پیستون دارند...............ترمز های اتول هم اکثریت غریب به اتقاف همه همین سیس رو دارند...............یعنی روغن فقط پشت یکی از پیستون ها میاد.....................


وختی اون پیستون رو و لنت روش رو حرکت میده و لنت به صفحه می رسه...................


حالا کل بدنه کالیپر روی پین های هادی کالیپر حرکت می کنند یعنی کل بدنه کالیپر و اون لنت ثابت اون ور هم به همراهش...............نسبت به لنت متحرک حرکت می کنند و بدنه کالیپر به سمت مقابل حرکت می کنه................تا لنت ثابت مر برسه به صفحه.............................وختی لنت ثابت رسید به صفحه هر دو لنت حالا با صفحه در گیرند و با فشردن بیشتر ترمز هر جفت لنت ها رو صفحه فشار وارد می کنن .................................حالا تو برخی طرح ها ممکنه جای یه پیستون یه تو سمت لنت های متحرک............یه جفت پیستون باشه..............ترمز های Magura Gustav رو هم که ما در دفعات اولیه می دیدیم همین اشتباه رو می کردیم.....................تا این که نگاهی به او نورش انداختیم و دیدیم ای بابا هیش کی توش نی...................البت مگورا ی گوگوری مگوری............کلا تو کار عجایب است..................

مثلا تنها شرکتی بود که اون موقع ها صفحه 9 اینچی معادل حدودا 230 میلی تولید می کرد.................البته الان از خر شیطون دچار پیاده شدگی شده و همون کالیپر های معمولی 4 پیستون می تولیده...................چون این سیستم تعلیق کالیپر و پین های هادیش تو بحثو صنعت دوچرخه مثل موتور و و اتول جواب نداد..............


این جا طراحی های خیلی ریزو ظریف و حساسو این ها بودن پین های زیر فَشار هی می ترکیدن و کج و کول می شدن که باعث کج شدن محور های می شد و لنت ها یه وری خورده می شدن........................


و از قدرت ترمز گیری هم کم می شد........................

خلاصه ما هنوز کباب ترکیمون رو نگرفتیم.......................و منتظر رسیدنش هستیم...........................الیت یان رو هم دچار اضافه شدگی بکنیم که : مگورای گوگوری مگوری........................هنوز تمام و کملا دست از خریت بر نداشته ها......................

همون کالیپر های 4 پیستونی که الان می زنه..................

لنت هاش دوقلو اند...............یعنی جلو هر پیستونی بر داشته یه لنت جدا و مجزا گذاشته.....................یعنی تو هر کالیپرش 4 تا لنته..............!!!!!!!!!!!!!!!!یعین هر دفعه لنت هات تموم میشه باس 8 تا لنت بخری...............................!!!!!!!!!!! !!!!!!!!