قوس دارد....

موقعیت مناسب که هم تو گرفتن فرمون خوش استایل باشه موقعی که سر بالا و مسافت می رین................و هم تو سرازیری ها و تو پیچ و خم ها کنترل چرخ راحت تر باشه............

اینه که اون صفحه ایی که قوس فرمون از توش رد میشه باید با ساعد های شما هم راستا باشه..................تو حالت سواری.............

فرض کیم از سمت دنده ها داریم به چرخ نکاه می کنیم اون زاویه قوس فرمون باید حدود تو موقعیت / ساعت 10 الی 11 / باشه............یعنی اون طوری نبندین که قوس فرمون صاف رو به بالا تو موقعیت ساعت 12 قرار داشته باشه باید قوس کمی رو به عقب متمایل بشه.......که با ساعد های شما راستاش یکی بشه............

بسته به نوع سواری های متختلف...............نوع استایل های مختلف ..............و طول دست های مختلف هر کی بین اون موقعیت های 10 / 11 هر جا راحت تره می زاره ما خودمون معمولا برا کراس کنتری می زاریم تو 10:30 و برا دانهیل که سرازیر رو تر است و معمولا موقع سواری رو زین نشستیم و سر پاییم در نیتجه ساعد هامون از زاویه عمود تری به فرمون می رسند...................

یک کمی رو به بالا تر می زاریم........................

10:45 ولی کاملا سلیقه اییه بین 10 و 11 باید با توجه به نوع سواری و فیزیک بدنیتو نببنید کجا راحت ترین...............


///////////////////////////////////////////////////////////////////

کلا و ذاتا...........

تو بحث زوایای فرامین.................. یا همو Handle Bar GeoMetrics.............3 مقوله اصلی موجود می باشه که ..........................کلیت و ذات طراحی فرمون بر اون 3 اصل استوار می باشه................


* Rise / ارتفاع قوس / ...........

* Back Sweep / زاویه به به عقب / .................

* Up Sweep / زاویه روبه بالا/ ....................
Up Sweep / Back Sweep در این عرصه ایی که مطرح هستش.....................

خیلی چیز لازم و ضروری نیست که هر کسی لازم باشه بدونه................ولی ما در این مجال و مقال بدان خواهیم پردازش نومودن همی.....................

بحث اصلی که هر فرد در انتخاب برای خرید فرمون باید بداند اصل ارتفاع قوسش هست............................

چون اون تو تا فاکتور دیگه یعنی زوایای رو به عقب و رو به بالا.......................تقریبا می شه گفت تو فرمون های مَختُلُف تقریبا / و نه دقیقا / یک سان اند................یعنی تو همه فرمامین عالم بشریت از فرامین قوس دار درتجامپی بِگرفته تا فرامین صاف کراس کنترلی از راه نزدیگ.........................

همه این دو فاکتور Up Sweep/ Back Sweep شان تو یه محدوده خاص هست که حالا می گیم چرا این طوره و این دو تا عدد نمی تونند خیلی با هم تو فرمون های مختلف متفاوت باشن.................


اول پردازش می کنیم به قضیه Rise ......................یا همو ارتفاع قوس.............
ارتقاع قوس = از او جایی که کرپی فرمون رو گرفته.................تا اون جاییکه دوباره فرمون صاف میشه و کنترل ها / ترمز و دسته دنده و گریپ / روش بسته می شه.............چقدر تغییر ارتفاع داریم..............

که این تغییر ارتفاع تو فرمون های درت جامپی از حدود 40 - 50 میل داریم................تا فرمون های صاف کراس / و جدید فرامین صاف دانهیل / که ارتفاع قوسشون -0- اند.............

این ارتفاع قوس در واقع معین کننده این است که فرمون برای چه کاری ساخته شده ................و شما تو انتخاب فرمون باید بدین نکته توجه بِفرمودن کنید...............

که حالا هر چی ارتفاع قوس بیشتر باشه...................فرمون فری رایدی تر می شه و یه جورایی دانهیلانه تر / * ولی تو سال های اخیر تو دانهیل صِرف مسابقه ایی دیگه از این فرامین قوس دار یا قوس بلند دار استفاده نمی کنند که می گیم چراغش رو /

قوس بیشتر به دو دلیل بر ای جینگولک بازی و فری راید بازی و وحشی گری مناسبو متناسب می باشه.................


* دلیل اول آنکه هر چی قوس بیشتر باشه = ارتفاع و فاصله اون جایی که شما دستاتون رو گرفتین و اعمال نیرو می کنید تا نقطه اتکای فرمون که کرپی باشه بیشتره...............

که این معنیش اینه که شما برای اعمال نیروتون اهرم بیشتری دارین............که برای تغییر حالت چرخ و این ور اون ور کردن یا جلو عقب کردنش چه روی زمین و چه تو هوا راحت تر خواهید بود...............
حالا او جا که گفتیم دیگه چند ساله تو دانهیل فرمون قوس دار استفاده نمی کنن یا اگر هم بکننن از فمون های با قوس کوتاه استفاده می کنن برا چیه ؟؟؟

چون دیگه در سال های اخیر................تو دانهیل ارجهیت بیشتر و اولا تر با خرید ثانیه های رقابت است..................

** در این میان گفتیم / ثانیه ها / و / رقابت / جا داره یادی بکنیم از رقابت کننده های مسابقه ثانیه ها.......................

مسابقه ثانیه ها

.........

و در سال های اخیر که ارجهیت رفته با خرید زمان تو مسابقه..............دیگه راحت بودن و خوش دست بودن رو مجبور شدن فدای سرعت کنن...............

گه دیگه قوس بلند رو که مانور پذیری چرخ رو تو سرازیری ها تسهیل می کنه رو بی خیال شدن................
و فرمون های جاشون رو دادن به فرمون های بی قوس یا فوقی با قوس های کوتاه 20- 25 میلی نهایتا/..............

چون دیگه این جا...........هر چی بالا تنه طرف خوابیده تر باشه بهتر می تونه رکاب بزنه تو قسمت های رکاب خور و سرعتش رو دچار افزایش دادگی بشه.................

* البت باید به قشر غیور و فهیم / ثانیه ها / ...........یاد اور بشیم که بر ندارند با فرمون کراس کانتری برن دانهیل و بگن خو فلانی گفته ..............تو دانهیل هم فرمون صاف می بندند..................

فرمون های صاف دانهیل فرق و تفاوت اصلیشون هم با فرمون های معمولی و صاف کراس اینه که طولشون حد اقل یه 100- 150 میلی بیشتر از او نهاست.................

ضمن اینکه Back Sweep / Up Sweep شون تا حدودی متفاوته..................

** دلیل دویومی که فرمون های قوس بلند جینگولک بازی و فری راید بازو دانهیل بازی رو راحت تر می کنن اینه که تو حالتی که محل گرفتن دست ها بلند تره و به بدن شوما نزدیگ تر...............


که تو این حالت..........به علت خم باقی موندن آرنج ها.................اللخصوص تو مواقعی که از رو زین بلند شدین.........

هم باعث میشه که ضربات و پستی بلندی های مسیررو بهتر جذب کنید.........چون با خم بودن آرنج ها ضربات دیگه مستقیم و راست وارد بدن نیم شن و به جای وارد کردن نیرو تو سر شونه ها ارنج ها ور خم رو راست می کنن...................ثانیا این که ساعد ها کلا تو وضعیت و حالت بهتری برا مانورو تغییر حالت قرار دارند تا از وختی که رو فرمون صاف آرنج ها صاف اند و هم ضربات رو مستقیم وارد می کنن تو سر شونه ها و هم حالت قرار گیری ساعد ها زیاد مناسب مانور دادن نیست....................
فرامین صاف کراس کنترلی ...............اما صاف اند و قوس یا ندارند یا خیلی کم در حد 5 یا 15 میلی.................

دقیقا به همون دلیلی که عرض کردیم فرمون های دانهیل جدیدی راحتیو مانور پذیری راحت رو فدای رکاب خوردی بهتر کردن برای بهتر رکاب خوردن چرخ.................چون دیگه تو کراس کنترلی.............شما خیلی نیازی به اون مانور پذیری و راحتی و خم بودن آرنج ها تو سرازیری ندارین..................

و بلکه بهتره که حالت کلی قرار گیری بدنتون روی چرخ به نحو و به حالتی باشه.................که پاهاین برای رکاب زدن راحت تر باشند..............

اینه که فرمون رو پایین تر گرفتن.................و خیلیاز دوستان کراس کار هم اصلا حتی کرپیشو نرو هم تا حد الامکان می ارین پایین.............و بر عکس هم می بندند که باز فرمون رو تو ارتفاع پایینتری قرار بدن..........که کلا بالا تنه با زاویه افقی تری قرار بگیره...........و سر شونه ها بیاد پایینتر............

که از او ور فَشار از رو ران ها و باسن کاسته شه و پاها بتونند تو وضعیت و حالت راحت تر ی نیرو شما رو به رکاب ها منتقل کنن....................................


این تا اینجای کار...................


آمّا حالا می ریم سر مبحث Up Sweep / Back SweepUp Sweep یا همو زاویه روبه بالا..................../ * نقطه چین قرمز /

معین می کنه که از اون جایی که قوس تموم شد و فرمون دوباره حالت صاف به خودش گرفت..............................حالا تو این حط صاف با چه زاویهایی رو به بالا می ره...............


و Back Sweep زاویه رو به عقب / * نقطه چین سبز / که با چه زاویه ایی رو به عقب می اد........................

قبل تر گفتیم که ای ندو فاکترو تقریبا تو همه فرامین تو یه محدوده خاص اند و زیاد نمی تونند تغییر فاحشی داشته باشند.......................


شما حساب این رو بکنید که :

وختی دست ها تو حالتی که رو چرخ نشستین.................یه نگاهی داشته باشین می بینیم که اولا دست ها از دو طرف بدن به سمت بیرون در اومدن.....................که این بدین معنی است که وختی ساعد ها بطور طبیعی رو به بیرون زاویه دارند نهایتا در مچ ها ........هم هیمن زاویه حفظ خواهد شد...............یعنی بطور طبیهی کف دست ها تمایل خواهند داشت نسبت به همدیگه ........و نسبت به خد تقارن مرکر از کرپی...................کمی زاویه باز خواهند داشت...........

یعنی انگشت های کوچیک کمی عقب تر از انگشت های اشارَت قرار خواهند بِگرفتن..............در اینجا شوما فرض کن که فرمون ها به سمت عقب زاویه نداشته باشند......................یعنی Back Sweep نداشته باشند.............


ساعد ها از اون زاویه رو به بیرون................وارد مچ می شن و خود کف دست میخاد بشینه رو فرمونیه هیچ زاویهایی رو به عقب نداره................نیتیجه این میشه که مچ باید خیلی خم باشه و خم بمونوه تا این اختلاف زاویه بین ساعد و کف دست رو پوشش بده................

و شما حساب کن تو فَشار و فُشارات مسیرو رکاب زنی تو اون حالت خم مچ به مدت طولانی بمونه داستان از چه لحاظ خواهد گشت.................


حالا Back Sweep نداشتن یه چیزی هست...............

او حالتی که شما گذاشتین این جوری..............

تو این حالت...........ما شا الله هزار ماشاالله.............نه تنها فرمون فاقد Back Sweep شده که هِش..................از اون ور زاویه بر گشته رو به جلو به جای Back Sweep شده Front Sweep...........!!!!!بعد تو اون وضعیت حساب کنید مچ های تو چه زاویه بدی باید قرار بگیرند و حساب کنید چه فشاری رو باید تو حین سواری متحمل بشن و حساب کنید پرتقال فروش را...................

بعد می رسیم به مطلب آخر یعنی Up Sweep یا همو زاویه روبه بالا که این جا هم مثل همون قضیه قبلی.................

داستان سر زاویه ایی است که ساعد ها موقع حالت طبیعی خروج از بدن موقع نشستن رو چرخ به خودشون می گیرند و این که مچ ها هم بای هماهنگ بودن و اینکه تو او نوضعیت خم نشن...........فرمون باید چه زاویه ایی داشته باشه.............

تو داستان Up Sweep یا زاویه روبه بالا هم چون تو حجالت طبیعی مچ ها کمی......./ خیلی کم و کوچولو تر از Back S weep / رو به بالا قرار می گیرند..........یعنی پشت دست و کف دست در سمت انگشت کوچیکه کمی بالا تر از سمت انگشت اِشارَت قرار می گیره........

که این وضعیت به چشم خیلی قابل رویت و قابل تشخیص نیست....................

و بعضا با نگاه کردن اصلا بر عکس هم دیده می شه.................یعنی با نگاه کردن معمولی بر عکس به نظر می رسه سمت انگشت اشاره بالا تر هم هست که خو بدین دلیل می باشه که کلا سیکن ها و کفو پشت دست تو وسط و دَم انگشت اشاره و شصت خو کلا بزرگ ترو کلفت تره................... و ضخامت کفی دیست تو سمت بیرونش یعنی سمت انگشت کوچیکه نازک تره که در مجموع باعث می شه این زاویه رو به بالا دست که گفتیم خیلی هم کم هست خیلی دیده نشه...................و حتی بر عکس هم دیده بشه...................


ولی خو تو طراحی همه فراموین این نکه رو هم در نظر می گیرند..............و قسمت از فرمون که از بعد از قوس مستقیم میاد برای گرفتن دست ها رو به غیر از Back Sweep دادن کمی هم Up Sweep می دن........که ببه غیر از زاویه رو به عقبی مچ ها به لحاظ زاویه رو به بالایی هم تو وضعیت راحت و خم نشده ایی باشند.............حالا ما چراغ می گیم فرمون های قوس دار رو قوسشون رو باید تو وضعیت و زاویه ایی ببندین و تنظیم کنید که از سمت راست / سمت دنده ها / به چرخ نگاه می کنید قوس تو وضعیت / ساعت 10:30 / یا نهایتا وضعیت / ساعت 11 / باشه...........

بدین حالت..............چون تناسبو نسبت Rise و اون صفحه ایی که قوس توش قرار گرفته رو با Up sweep/ Back Sweep طوری در نظر گرفتن که فقط تو اون محدوده اون مقادیر Up Sweep/ Back Sweep درست و دقیق قرار می گیرند.............

و فرضا اگر بر داریند قوس رو ببرین جلو تو وضعیت / ساعت 12 یا ساعت 1 / از سمت دنده ها که نگاه می کنیم مثل حالتی که شما تو / A / گذاشتین....................اولا که Back Sweep که کلا گند می خوره بهش و می ره می شه Front Sweep ...............

ثانیا خود Up Sweep هم تو وضعیت نا مناسبو غیر اصولی قرار می گیره.....................

تو فرامینی هم که قوس ندارند...............و با وضعیت قوس نمی شه Up Sweep/ Back Sweep رو تنظیم کرد فقط باید بیشتر به حالت Back Sweep توجه داشت که زاویه رو به عقبش از بالا که به فرمون نگاه می کنید خَشَنگ رو به عقب باشه............

و یه مُقدار خیلی خیلی کمی هم که تو عکس بالا مشخص نیست روبه بالا UP Sweep چون همون طور که گفتیم Up Sweep معمولا خیلی کمتر از Back Sweep می باشه...........

تو فرامین صافو بدون قوس هم که Up Sweep دیگه خیلی کمهو با چشم غیر مصلح قابل رویت نیست....................چشم دل می خاد دیدنش...............

یعنی کسی که حد اقل تو عمرش یه 470 تا فرمون تنظیم کرده باشه باید باشه که بتونه Up Sweep فرمون های بدون قوس رو تشخیص بده ..................حالا شما حساب کن ما برخی های رو می بنیم فرمون رو به حالت A شما یا بر عکس از ایون خیلی پایین بستن.......................

میاییم به طرف توضیح می دیم.........و می گیم همه این چیز ها رو...................بعد باز میاد می گه :

نه................فلانی گفته این جوری بهرته.............!!!!!

که در این مواقع ما دیگه می بنیم که صلاح Back Sweep خویش خسروان دانند ما دیگه حجه رو بر مومنین در این موقلَت به اتمام رسانیدیم................. ولی قطع به یقین می داریم باز هم خیلی ها خواهند بود که باز بر می دارند اون وری می بندند اللخصوص همون حالتی که شما تو وضعیت / A / بستین..........

چون به قول دوستمون.....................

جز اینکه هردوچرخه دیدم به همین شکل بود

معمولا هم نگاه کنید.........اکثر فروشندگان جقول بقولیزم دقیقا فرامین رو بر می دارند این جوری می بندند......................


چون تو چشم های کسی که خیلی از کمو کیف داستان با خبر نباشه....................و به صورت همین جوری ظاهری اون جوره جلوه بیشترو بهتری داره...................

و کلا هم تو امر خطیر / فرو + ش / مقوله ظاهر از مقولات بِسِزا می باشه......................کما این که اگر کسی به چشم دل از او چشم دل های که گفتیم قادر به دیدن Up Sweep فرامین بدون قوس هم هست..............باشه..................... ر اولین نگاهی که به اون حالت بکنه متوجه بی ریختی فنی حالت فرمون خواهد شد.......................................


////////////////////////////////////


لطفآ ایرادات و اشکالات باقی مانده را بفرمائید .
هِش ایراد خاصی دیگه رویت نمی شه.................

من به سهم خودم ازت تشکر میکنم . ای ول داری دادا ...

و من الله توفیق.....................


تو این دوره زمونه که زمونه ی خوبی هم نیست ، اینطور مایه گذاشتن از وقت و اطلاعات ، اون هم بدون چشم داشت واقعآ جای تشکر داره .

والا همه مثی شوما بدوند ما سهم عظیمی از مشکلات کاریمون حل بود..........................


چه تو دنیای مجازی چه تو سر کار به صورت واقعی و غیر مجازی یه عده دوستان هستند............کلا می گردن می گردن می کردن یه گیری............یه ایرادی...............یه مشکلی تو کارو تو صحبت ما پیدا کنن............


که تازه 90 % اوغات به ضَم خودشون ایراده.......................ما خودمون هِش ایرادی نمی بینیم..................و می شینیم برا طرف توضیح می دیم که برادر عزیز بدین دلیل بدون دلیل اینی که شما می فرمایی ایراد نیست................. مشکلی نداره.............

باز کلا رو دنده لج اند با ما.....................


حالا یه مواقعی هم که خو بعله کارمون یا حرفمن هم ایراد داره.....................که تازه از اوشان هم بابت گوش زد کردن ایرادمون تشکر هم می نوماییم و سعی در تصحیح خود می نوماییم.................

ولی یه عده کلا و ذاتا دوست دارند گیر بدن و اذیت کنن..............

بعد هر چی پیام می دن یا تماس می گیرند ما دایورت می کنیم....................بعد شاگی هم می شن که چرا جواب نمی دی ؟؟؟؟ ............... خو برا چی جواب بدیم ؟؟؟؟؟؟


بگذریم..............................


در مورد سوالی هم که اقا بهادر فرمودنت....................


اقا صابر، پایین بردن فرمون با جابجا کردن اسپیسرهای زیر کرپی مشکلی نداره؟ فشاری بش نمیاد؟
یعنی اسپیسرهارو یکیشو بیاریم بالای کرپی ببندیم.
هِش مشکل نداره شما

شما هِش واشری هم که زیر کرپی نداشته باشی و خود کرپی بّنشَسته باشه کفی کاسه دوشاخ باز هم ایرادی نداره................

بنا به مسائلی که تو پست دیشبی توضیح دادیم شما بنا بر نوع سواریتون و نحوه استفادهتون می تونید کرپی رو تا حد امکان پایین یا بالا ببرین..............

الیته تو بالا برند دیگه حد و لیمیت نهایی واشر های زیر کرپی دیگه از حدود 50 میل دیگه تجاوز نکه که ّبیشتر شه دیگه اهرمیتی که نیروی دست های شما به لوله دوشاخ وارد می کنه بیش از حد میشه....................
حالا تو این عکس که خیلی زیاد نزاشته بنده خدا یه دَنَه عکس بود..............که الان هر چی می گردیم نمی تونیم پیداش کنیم کجا گذاشتیمش...............


یه بنده خدایی بود دوشاخ نو که ابتیاع کرده بود لوله بالا رو نبریده بود هیمن جوری زیر کرپی کلا واشر انداخته بود الا ماشالله تا طبقه 47 اُم...................


به اوشان می گفتیم...........عزیز دل چراغ او لوله دوشاخت رو نبریدی...............؟؟؟

بعد دیدیم یه جوری داره بر خورد می کنه که یعنی : چی ؟؟؟؟ بِبُریم ؟؟؟؟/ مگه لوله دوشاخ رو می بُرند ؟؟؟ کم مونده بود ما رو به جرم اینکه گفته بودیم باید لوله دوشاخت رو می بریدی ببرند همون دادگاهی که گالیله رو برده بودن برا اینکه اقرار کنه زمین صافه...........................

ما هم هیچی نگفتم دیگه......................فقط به عنوان سوال اخر زِ وی پرسیدیم که عایا شما الان تو این وضعیت راحتی ؟؟؟؟؟؟/ اخه چیزی حدود 120 - 130 میل واشر انداخته بود زیر کرپی........

که فرمودنت بله راحتیم..........


ما هم دیدیم خو بچه راحته دیگه.....................چی کارش داری داره زندگانیشو می کنه............................