خب پاشاخ....یه نعلی هم اضاقه تر بالای تنه داره درست ؟ یه نعلی پایین یه نعلی بالا.....

.........و دو تا لوله های باز ی کننده پاشاخ ( Stanchion (ها تا بالای تنه اومدن درست ؟ خب حالا این به چه معناست ؟شما سه نقطه داری ....یک نقطه وست چرخ جلو که نیرو ها دار به اون وارد میشه......= A
نقطعه دوم نعلی پایین یعنی زیر تنه B

و آخری هم نعلی دوم یعنی بالای تنه.....C

حالا بریم رو بحث پاشاخ شما فرض کن نقطه A کل نیرو ها رو داره می تحمله.....اوکی...یعنی تنش و کرنش و پیچش و.......بعد شما این رو در نظر بگیر که نقطه C رو که کرپی هست و اون هم وصله به فرمون فرمون هم که دست شما.....حالا اون هم به طور کلی ثایت نیست ولی بطور نسبی ثابته ...بطور نسبی یعنی چی ؟

یعنی نسبت به خود تنه ( تیکه جلو تنه تو تنه های کمک دار ) ثابته درست ؟

و الا تو مسیر که می رین بالا خره کرپی فرمون هم بالا پایین و جلو عقب می شه که ما کار نداریم ما می گیم نسبت به تنه ثابته ...

پس اینجا خط AB داره بازی بازی می کنه تو ضربات مسیر....و به غیر از این که پاشاخ بازی می کنه ( Travel ) به هر حال مقداری به جلو و عقب متمایل می شه تو فشار......که حالا شاید خیلی نباشه خیلی باشه شاید ده میلیمتر نشه.... درست ؟

حالا تو نقطه B هم همین بازی رو داریم ولی خب کمتر....چون وصله به زیر پیشونی....و همیاینکه نزدیک نقطه C یعنی نقطعه ثابت بحث ماست...

ولی خب اینجا همین جلو عقب رفتن خیلی کم هم مسئله سازی بله......وقتی می گم خیلی کم ..منظورم واقعا خیلی کمه کمتر از یک میلیمتر......ولی خب اینجا وصله به خود تنه.....همون یک میلیمتر هم جا به جا شه می خاد آلومینیوم تنه رو هم با خودش یک میلیمتر بکشه....درست ؟

پس اینجا فشار بالایی رو داریم...حالا....آهان حالا نکته بحث همین جاست........تا اینجا فرقی نداشت هر چی گفتیم عیننا برا دوشاخ هم صادقه....تو دوشاخ هم عیننا همین بحث ها هست تو دوشاخ هم نقطه B به همون دلایل فشار بالاست.....ولی چرا دوشاخ نمی زنه پدر تنه رو در بیاره پاشاخ می زنه ؟

تو پاشاخ لولهای بازی کننده Stanchion ها فاصله بین دو تا نعلی رو هم اومدن بالا که تو دوشاخ نیومدن دیگه درسته ؟

حالا این معنیش چیه ؟ بازی که گفتیم تو نقطه B هست با سه تا میله داره به C هم نتقل میشه کدوم سه تا ؟ دو تا که همون لوله های Stanchion که گفتم یکی هم لوله فرمون ( فلش سبز ) خب اینجا نیروی و فشار نقطه B داره با سه تا میله و اهرم میاد تو پیشونی تنه پس خود پاشاخ آخ نمی گه ککش هم نمی گزه......نیرو تقسیم بر سه شده.. و به هر میله یک سوم نیرو وارد میشه...... تقسیم بر شسه شده که هیچ دو تا میله های Stanchion از بیرون تنه مقدار زیادی از نیرو رو از خارج تنه دارن منتقل می کنند و نمی زارند لوله فرمان پاشاخ می تونه راحت و بدون تنش قشنگ نیروی خودش رو بزاره رو تنه و به تنه فشار بده....ولی خب عوضش تنه بد بخت چی ؟ همانا تنه بد بخت تو قسمت پیشونی باید کل نیرو رو تحمل کنه ......که اون وقت انا لااله و انا الهی راجعون میشه مثل این تنه آقا میلاد که تو مسابقه قهرمان کشوری قم سال 88 دیار باقی را به سوی شتافت و از این مباحث.....ولی تو دوشاخ ما از نقطه B فقط و فقط یه لوله داریم رفته بالا......مرد و مردونه کل تنش ها و فشار ها رو باید تحمل کنه.....و شما این مطلب رو هم در نظر بگیر که از بیرون تنه هم دیگه لوله های Stanchion نیستند که از بیرون فشار رو منتقل کنند..... پس اینجا چی میشه میله فرمون بد بخت باید کل نیرو ها رو خودش یه تنه منتق و تحمل کنه که اگر فشار زیا دباشه دیگه مرد ترین میله فرمون ها هم کم میارن و زیر بار مسئولیت شونه خالی می کنند....این یه نمونه Marzocchi 66 RC2X که با وجود اینکه تو نقطه B لوله فرمون رو از داخل کلفت کردن باز هم تو فشار می ترکه که عیننا یه دونه از این ها رو هم بچه های کرج دقیقا همینجوری منهدم کردن.......پس تا این جای کار رسیدیم به این که بازی جلو عقبی که تو چرخ نقطه A داریم منتقل میشه رو B اونجا به تنه ولی خب تو پاشاخ به دلیلا اونکه لوله های خود پاشاخ کمک می کنند به لوله فرمون .....لوله فرمون می تونه قشنگ با خیال راحت به تنه فشار بیاره و اون بالا رو سر تنه بیاره

ولی تو دوشاخ به دلیل تنه و بی یاور موندن لوله فرمون ....لوله فرمون خودش تو فشار خم میشه ( به صورت میکروسکوپی ) و وقتی فشار اونقدری باشه که بخاد در حد یک میلیمتر و اینها جا به جایی داشته باشه خب خود لوله می شکنه ......تا اینجای کار درست ؟

حالا سوالی که شما پرسیده بودی نکته کنکوری داشت.......نکتش چی بود...؟ شما از ما پرسیده بودی چرا پاشاخ رو روی تنه های خشک نمی بندند.......ما تا این جا توضیح دادیم که چرا پاشاخ به تنه فشار می اره ولی دوشاخ به تنه فشار نمی آره و به خودش فشار می آره......ولی دیگه نگفتیم چرا تنه خشک تحمل فشار پاشاخیش کمتراز تنه عقب کمک داره......( الیته این رو هم بگم نباید بگم تنه عقب کمک دار چون تنه کراس کاتری عقب کمک دار هم داریم خب باید بگیم تنه دان هیل و فری راید.....)

تا اینجا پیش زمینه توضیح فیزیکی این بود که اصلا چرا پاشاخ به خودش فشار نمی آره به تنه می آره و دوشاخ بر عکس.......

حالا نکته کنکوری....نکتش تقریبا همونی بود که اقای 8ing اشاره کرد هر تنه ایی برای یک زاویه خاص پیشونی طراحی شده......زاویه پیشونی هم همون زاویه ایی است پیشونی تنه با افق می سازه و وقتی شما رو یه تنه دوشاخی بلند تر از اونی ک هبراش توصیه شده رو می اندازید چی میشه زاویه پیشونی به هم می ریزه.....

تو طراحی تنه فرض می گیرند دوشاخی با X سانت ارتفاع ( بازی نه ها بازی با ارتفاع فرق داره بازی رو می گن Travel و ارتفاع رو می گن Ride height ) ارتفاع یا همون Ride height به فاصله بین مرکز چرخ جلو تا زیر پیشونی چرخ می گن که بستگی به دوشاخ داره و به هر حال با هم رابطه مستقیم داره با بازی دوشاخ ولی با بازی هم فرق داره....

حالا اگه این X کم و زیاد بشه قطعه زاویه پیشونی هم تغییر می کنه تو طراحی یه بازی برا این زاویه پیشونی در نظر می گیرند و می گن آقا زاویه پیشونی این تنه با توجه به طراحی و کار برد از فلان قدر بیشتر و کمتر نباید بشه اگه بشه نیرو هایی که تو طراحی محاسبه دشن به هم می خوره مقدارشون و از حد مقاومت تنه می زنه بالاتر که منجر به شکسته شدن تنه میشه....حالا اون آقای طراح ( کارخونه ) که نمی تونه بیاد بگه آقای دوچرخه سوار زاویه پیشونیت اینقدر باشه.....چون ما که ابزار دقیق اندازه گیری زاویه رو نداریم.....پس به من و شمای دوچرخه سوار چی می گه ؟ می گه آقا دوشاخت بازیش بین اینقدر تا اینقدر باشه.......

البته گفتیم خود بازی ملاک نیست و ارتفاع Ride Height مهم است ولی باز هم اکثریت دوچرخه سوارا که نمی تونن خودشون ارتفاع رو محاسبه کنن پس همون بازی رو اقای طراح به من دوچرخه سوار می گه که مد نظر داشته باشم چون به هر حال Ride Height با بازی رابطه مستقیم داره و اکثر دوشاخ هایی که بازیشون یک مقدار خاصه ارتقاعشون هم تو یه حد خاص می چرخه.......و نتیجه گیری آخر کار که جواب شوال شماست.........

زاویه پیشونی طراحی شده برای تنه های خشک اونقدری نیست که تاب ارتفاع بلند پاشاخ رو بیاره........و مضاف بر اون خود اون داستان که اول گفتم ( سه تا بودن لوه های پاشاخ و تک بدون لوله فرمان دوشاخ ) مزید بر علت شده و باعث می شن که روی تنه های خشک پاشاخ توصیه نشه........

که همیشه و در همه جای دنیا افرادی هستن که کرم دارند و دوشت دارند عجایب هنری خلق کنند.....مثل این دوست ما آقا مرتظی تو تهران که البته عکس مال زمانیه که دلار 850 تومن بود.....و جوان ایرانی دستش پر بود می تونست بره هر چی عشقش کشید بخره اثار هنری فری رایدی خلق کنه نه برا الان که نه می تونه ورزش کنه نه آثار هنری خلق کنه.......خلاصه که ما از شما تشکر لازم را داریم که از این سوال های خوب خوب می پرسید.......و ما را تحریک به جواب دادن می کنید......راستش رو بخایین من خودم این جواب ها تو ذهنم هست ولی اینقدر سال هاست در موردش صحبت نکردم خودم هم برای تحلیل و برررسیشون کمی مشکل دارم که وقتی می بینم یه نفر همچین سوالی پرسیده خودم حال می کنم می رم می شینم با خودم کلنجار می رم تحلیلی وبررسی ها رو از فایل های قدیمی مغزم می کشم بیرون و دوباره روشون کار می کنم و تو این وسط خودم هم به نکاتی پی می برم که قبلا پی نبرده بودم.......

تازه مهارت های فتوشاپم رو هم افزایش می دم......خلاصه دم شما گرم که سوال های خوب خوب می پرسید آدم حال می کنه