به اوشان می فرمایند / لا لنتی / ........................و کار اوشان این می باشه که .............وختی صفحه در لای /اَلنات / = جمع مکسر لنت// ................. نیست.......و لای لنت ها خالیست...............

و اِحیاننا و اَحیاننا حواستون نباشه دستتون بره رو ترمز................یا مثلا تو ماشینی جایی تو حملو نقل دسته ترمز بخوره به جایی و ترمز بِگرِفته بشه..................اَلنات هم دیگرو بغل می کنن و......................
موقع جا زدن چرخ دیگه صفحه جایی نداره بره لای لنت ها دچار قر ار گرفتگی بشه.....................
و اگر هم حتی کم کت زده باشین که لنت ها خیلی هم به هم نچسبیه باشند و صفحه هم حتی بتونه بره سر جاش ................

تنظیم خلاصی کتیتون به هم می خوره.....................


و کتی بالاتر از حد معمول در گیر می شه................

البت او مسئَلَتی که دوستان فرمودنت...........که برا جلو گیری از ریزش روغن به بیرون و این مباحث رو همینجا از همین تیریبون اعلام بداریم که..............موقعی که اَلنات سر جای خودشون باشند............و داخل کالیپر باشند به هِش وجه من الوجود جای نُگَرانی من باب بیرون زدن پیستون و نشت روغن نمی باشه..........چراغ ؟؟؟؟چون قبل از این که پیستون ها بخان بزنن بیرون لنت ها همدیگرو ملاقات می کنند و از بیرون آمدن بشتر لنت ها جلو گیری به عمل میاد.............

این حضرت لالنتی فقط برا این است که مواقعی که چرخ سر جاش نی............مثلا وختی چرخ رو می زارین داخل ماشینی جایی...............یا تو حمل و نقل و این ها.............یه وختی دسته ترمز نخوره. و لنت ها بیاد بچسبه به هم یا فاصلشون کم شه که داستان ایجاد شه................

شما فقط اوشان رو می زارین لای لنت ها ..............که ضُخامت و گوشت این حضرت / لالنتی/ هم دَخیخاً به اندازه خود صفحه می باشه که دیگه فاصله لنت ها تغییر پیدا نکنه............و کم زیاد نشه و که باعث تعییر خلاصی زیر دست شه...................و یه بی بیلک هم در انتهای خویش تن داره که می ره دور پین نگه دارنده لنت ها در پشت کالیپر قُفُل می شه.................

بدین حالت.....................

که از بِدَر امدن لا لنتی تو جملو نقل و بر اثر جا به جایی هم جلو گیری شه و اوشان کماکان تحت هر شرایطی سر جاشون بین لنت ها باقی بمونند.................