برای باد نومودن والف پرستا ها............بدین حالت که آن قسمت پلاستیکی داخل تلنبه در جهتی باشد که سیخونگ وی رو به داخل باشد.................و آن قطعه لاستیکی هم به صورتی باشد که سولاخ گتنگ وی روبه بیرون.......................

فقط حواستون باشه که ای والف های پرستا رو موقع باد زدن باید بازشون کنید.................................چون این ها مثل والف شریدر نیستند که تلنبه رو همین جوری بزنید سرشون و شروع به باد زدن کنید...........


خود والف حالت باز و بسته دارد....................

برای باد زدن شریدرها بر عکس سیخونگ آن قطعه پلاستیکی رو به بیرون تا سوزن والف را بتواند بِفُشارَد............................و سولاخ گشاد آن قطعه پلاستیگی رو به بیرون....................چون شریدر ها در نوک خویشتن یک سوزنی دارند که موقع باز زدن باید به پایین فُشُرده شود....................و ان سیخونگ روی قطعه پلاستیکی سر تلنبه وظیفه فُشُردن سیخونک شریدر را بر عهده دارد..................در واقع...................در واقع فُشُردن سوزن شریدر مثل باز کردن والف پرستا است..........................
چراغ ؟؟؟؟؟؟ چون که ::


در واقع ما در ذات و در باطن یک نوع والف بیش نداریم...............و آن همان پرستا است................................


و شریدر ها در واقع روبه صفتان دو رویی اند که بُسیار ریا کارند و اذعان دارند که همانا ما والف هایی هستیم بُسیار متفاوت با پرستا ها......................

ولی در واقع خود پرستایی در درون دارند ولی باطن خود را رو نمی کننند.......................
اینجوری می تونیم بگیم که ...........................اول دیدن پرستا ها به خیلی سر تلنبه ها نمی خوردن......و برا باد زدنشون مجبور بودن هی رابط و تبدیل بزنن سرشون..................
بعدا گفتن چه کاریه.................او رابط و تبدیل رو می زاریم سر خود والف بمونه به صورت دائمی.......................یعنی اصلا والف رو همراه با تبدیل اصلا تولید می کنیم.............که شد شریدر...........

البت پرستای موجود در بطن شریدر ها کمی با پرستا های معمولی متفاوت است و به جای این که پیچ انها را بپیچونید برای بازو بسته کردن والف.................بین پیچ و سوزن رزوه قرار ندادن..............
و او پیچه با یک فنر بالا نگه داشته شده که فنره هاموشه والف رو در حالت بسته نگه می داره.........................فقط موقعی که فَشار بیرونی سوزن رو به پایین هُل می ده..............والف باز می شه و امکان ورود و خروج باد فراهم.................و موقعی که فَشار بر داشته می شه دوباره فنر والف رو می بنده...................


** نکته انکه در پرستا اه فنر موجود نمی باشه................چون اگر موجود می بود موقعی که شوما والف رو باز می کردین کل باد رو خالی می کرد....................


در واقع وختی پیچ رو می پیچونید و والف رو باز می کنید...................هنوز والف کامل باز نشده.......................فقط آماده باز شدن است که با فشار دادن سوزن سر والف که موقع وصل کردن سر تلنبه در واقع همین کار صورت می پذیرد و تازه اون موقع والف باز میشه.......................


یعنی در واقع باز و بسته بودن والف به پایین یا بالا بودن سوزن بستگی داره..................وختی سوزن پایین است...............والف باز است و وختی بالا والف بسته..................


مونتهی در پرستا شوما وختی پیچ والف رو باز می کنید تازه امکان پایین دادن والف رو فراهم کردین ولی تا وختی که سوزن رو پایی ندادین والف هنوز بسته است......................


مونتهی در شریدر ها دیگه پیچ نداره و زیر سوزن فنر داره که والف رو همیشه در حالت طبیعی بسته نگه داره........................................ش ما به محض این که سوزن رو فشار می دین والف باز می شه..........................


ولی در کل ما شخصا با والف های پرستا حال نمی کنیم......................چیه بابا همش می ترسی موقع باد زدن سر والف کنده نشه.............سوسول مسخره..............کافیه یه ذره سوزنش کج شه و خافظی........................


در واقع این پرستا سازی والف ها از اولین حرکاتی بود که برا مصرفی کردن و تجاری سازی رخ داد چون تو یکی از مصرفی ترین قطعات هم بود یعنی تیوب...................


گفتن این جوریش می کنیم...................که آمار ترکیدگی و تلفات بره بالا...................تیوب هم که قیمتی ندراه طرف زیاد براش مهم نخواهد بود و زیاد حواسش رو جمع نخواهد کرد..................ما هم هی تیوب می فُشاریم اندر پاچه ملت......................


بعد هم الکی چرت و پرت می گیم اندر فواید پرستا و اندر مضرات شریدر...........................که از نظر ما همش گل واژه محض است....................................


فقط دکان و دستک است..............................
ما تا به حال هر چرخی داشتیم.....................که فابریکی تیوب پرستا زیرش بود تیوب هاش رو باز کردیم و فروختیم به آنهایی که هر چی بهشون می گی همون شریدر بهتره فکر می کنند ما اُمُّلیم و اون فواید پرستا رو که تولید کننده ها کردن تو مخشون رو نمی دونیم..........................
ما هم هر چی بهشون می گیم بابا می دونیم............................می گن نه شما فنی نیستی............به روز نیستی.....................این ها تکنولوژی جدید است...................شما حالیت نمیشه............


ما هم هر چی سعی در روشن کردن وی داریم که بابا این ها دکون است و همون شریدر خوبه..............اینها روشن نمی شن................


البته باید توجه داشت که برخی طوقه ها رو او سولاخی والفشون رو نازک می گیرند که شما نتونی والف شریدر بتپونی توشون...........................و مزیدی باشد بر علت روشن نشدن اون یه عده........


که می گن جا نمی شه تو سولاخی طوقهمون و بهشون می گی خو سولاخ رو گشاد کن فکر می کنن کشاد کردن سولاخ طوقه یعنی خراب کردن آن.........................


البته کسانی هم هستند که با دریل مبادرت به گشاد کردن سولاخی طوقه می کنند که دخیخا در نقطه مقابل او دسته روشن نشوندگان قرار دارند..................فکر می کنند کلا هر چی دستوشن آمد رو می تونند با زورو فُشار به هم بخورنند.................
بارها گفتیم که دوستان خواستن سولاخ ها را گشاد کننند به یک عدد سوهان گرد نرم............. با حوصله..................با دقت................که سولاخ در کل 360 درجه به یک اندازه گشاد گردد و مرکز دایره قبلی با مرکز دایره جدید یکی باشد........................
خیلی ها هم می گن نه طوقه هامون حیفه....................................


که اون دیگه بستگی به ارجهیت ها و اولویت ها داره که حیف بودن تنگی و گشادی طوقه براشون مهم تر باشه یا سهولت کار....................
دیگه از دی مکس 1600 دلاری که حیف تر نیست............!!!!!

والا با اون نوناشون..............ما زدیم سولاخیدیم.......................


تنها مشکل فعلی که از گشاد کردن سولاخ بوجود می اد اینه که اگر.............اگر فرد در آینده بخاد چرخ رو تیوبلس کنه والف تیوب لس شریدر وجود نداره..........................یعنی اگر قصد تیوبلس کردن داشته باشه نباید گشاد می کرد................


منتهی این مشکل هم به تازگی حل شده چون والف های شریدر تویبلس هم به تازگی روانه بازار شده و تا چند وخ دیگه هم فراون می شن.................البته تو ایران هنوز هیش جا نیدیدم از این ها و به هر تاجر خری هم می گیم روانی یه مُقدار از این ها بیار چیز های خوبیست...........ما خودمون هم ازت می خریم گوش نمی ده................


چون اوصلا تجار دوست دارند چیز هایی بایرند که رند بازار است و سریع فشار داده بشه بره.......................حوصله ندارند رو چیز هایی کار کنند که مردم نمی شناسند چون توانایی معرفی محصول رو ندارند فقط توانایی فشار دارند.............................


که گور باباشون خودمون می آریم می معرفی اییم بعد که جا افتاد اون تجار شکم گنده هم بلکه ببینند راه بیافتن بیارن.........................