سلام
راستش من از لولا بندی و کمک عقب هیچ سررشته ای ندارم.اما این کیوب کمک عقبش چقدر ساده وقشنگه منو یاد کمک فنر های ماشین میندازه .آیا سیستم ساده سازی شده برای تعمیرات راحتتر ویا.....همچین ها هم که فکرش رو بکنید خیلی ساده نیست...................
فقط بخ لحاظ فیزیکی Tubing اش رو ساده کرده که در ظاهر و نگاه و نظر ساده به نظر می رسه......................
وگرنه Cube هم دخیخا از همون سیستم لولا بندی استفاده می کنه که فرضا Specialized............................
به نام سیستم Horst Link
که اطلاعات بیشتر راجع به این سیستُن رو می تونید در لینک زیر ببینید...................
لولا بندی Horst Link


ولی به طور مثال....................بین این تنه به ظاهر ساده و یه تنه ظاهرا پیچیده....................
مثلا Specialized Stump Jumperاگربه چشمان بصیرت مجهز باشید....................به سادگی می توان دیدن کردن همی که .................هِش فرقی بینشون نیست.................هر دو دخیخا از همون سیستُن Horst Link استفاده کردن........................................


لولای #1 لولای اصلی = لولای اتصال رام حامل چرخ یا حامل اکسل عقب به مثلث ثابت تنه
لولای # 2 لولای Horst Link که مشخصه اش این است که قبل از اکسل است = بین لولای اصلی و خود اکسل................


چون اکر این لولا بعد از اکسل باشه و رو رام بالایی مثلا مثل برخی مدل های دیگه.................

دیگه اون Horst link نمی شه و خواص و فیزیک Horst Link رو نخواهد داشت................
لولای # 3 : اتصال رام بالا به الا کلنگی..............


لولای #4 : اتصال الاکلنگی به مثلث ثابت تنه ..........................


و R : هم اتصال الاکلنگی به کمک عقب...............
که مثلا تو Specialized می بینیم که R رو اورده بین 3 و 4 .............
یعنی از اهرم نوع دوم استفاده کرده...............ولی رو Cube نیروی مقاوم که همون عکس العمل کمک باشه.................R و نیوری عمل که نیروی وارده از زمین به چرخ باشه در لولای #3 در دو طرف نقطه تکیه گاه اهرم......که همون لولای #4 باشه است.....
یعنی Cube از اهرم نوع اول استفاده کرده....................