دوستان لطفا اگه میشه تاپیکی که داخلش تفاوت پاشاخ و دوشاخ رو گفته باشه رو لیمکشو بزارید......... یا اگه نیست به طور خیلی خلاصه در حد اینکه توی عمل فرقشون چیه بگید......اون هایی که لوله هاشون از بغل تنه هم اضافی آمدن بالا تا بالای پیشونی.......+ یه نعلی ثانویه هم دارند که از بالا زوج لوله ها رو با تنه و لوله فرمون خود پاشاخ به هم مرتبط می کنه رو می گن پاشاخ...........
** ما بهش می گیم شاپاخ................


کاراییشون اینه که برای بازی های بلند / * بلند تز از 180 میل / که دیگه طول لوله ها خیلی بلند می شه......................یه تکیه گاه ثانیوه او بالا برا ته لوله ها در نظر گرفته میه که خود دواشخ از نعلی نترکه بدین حالت.............................

چون فاصله نقطه اعمال نیرو = محور چرخ جلو تا نقطه تکیه گاه = زیر پیشونی پچرخ خیلی زیاد میشه و اهرمیت زیادی پیدا می کنه.................نتیجتا لوله های رو می برند تا بالا یه نعلی هم اون جا می زارند که کل سیستُن فیکس شه....................


مونتهی مراتب ای فشار مضاعف رو به خود تنه وارد می کنه.........................اینه که رو هر نته ایی نباس شاپاخ انداخت............................و فقط رو تنه هایی که زاویه پیشونیشون از یه حدی بیشتره که اون تغییر ارتفاع بخاظر شاپاخ تازه باعث می شه زاویه شون تو موقعیت مناسب قرار بگیره.....................و هم این که خود اتصال پیشانی به لوله پاینی از قدرت و استحکام بالایی برخوردا باشه.................


فقط رو این تنه های خاص می شه شاپاخ انداخت و البته بگذرین برخی بچه های شرق تهرون در قدیم الایام رو چرخ دوئل بر می داشتن پاشاخ می انداختن.....................
در لینک زیر توضیحات کاملو مکفی رو می تونید موطالعه بوفرمایید


http://www.bike20.ir/thread3120.html


البت این رو هم + کنیم که در یک سالهایی حضرت Manitou علیه ما السلام آمد یه دوشاخ 203 میلی معادل هشت اینچی از خودش در کرد...................بعدا که در همون سال اول دوم امار تلفات و فوتی ها رفت بالا خودش فکهمید چی کار کرده ..................و آن مدل ور از رو خط تولید به زیر کشیدن کردن همی................