فردا ساعت یک ظهر به وقت محلی عملیات سراسری رد بول 2013 در منطقه عملیاتی Las vegas آغاز می شود

رزمندگان با استحکامات سبک خود در راه اند.................و با ایمانی راسخ و اعتقادی استوار در راه دانهیل..............و صحرای زرم بس دشوار و ...............راه شهادت بسی نا هموار.............ولی انان که برای ارمان ها و اهداف خویش آمده اند از خاک پاک منطقه تیمم ساخته و آماده می شوند...........وصیت نامه های خویش تن نوشته و ..............مشغول ساخت شنگر می شوند..........( از نشانه های افراد مخلص همین بس که تو رد بول و در کالیفرنیا هم از همان کتانی های ساده سه خط کفش ملی استفاده می کنندسلاح خویش تن بر داشته و........................برای رو یا رویی با شیطان بزرگ آماده می شوند.............با دلی پر امیدو همدیلی وبرادری با یاران و همرزمان خویش وداع کر ده و............در صف اخلاص به سمت خط مقدم حرکت می کنند..........فقط یه گشت ارشاد هم بینشون بفرستیم این رزمنگان رو ازراه به در نکنند بعضی ها..............یگان های پشتیبانی هوایی هم از عقبه جبه به کمک نیروی های مخلص می شنابند.........واحد های ندارکاتی زمینی هم در تیهه تدارکات بچه ها سنگ تمام می زاند.......واحد های صوتی سیار هم برای روحیه دادن و دل گرمی رزمندگان با نوای ( ای لشگر صاحب دانهیل آماده باش آماده باش ) ......................فرماندان جوان و با صلابت هم در اتاق فرماندهی مسئولیت طراحی تاکتیکی عملیات را بر عهده دارند......یگان های مکانیزه هم لحاظاتی قبل از شروع عملیات سلاح ها و مرکب های رزمندگان را مورد باز بینی و سرویس قرار می دهند................و دیگر همه کوله بار بر پشت اماده شروع می شوند.................و آنان که دل در گرو Trek دارند..........با دلی آرام و رخی بشاش به دور از هر گونه ترس و واهمه آماده رفتن به صحنه ازمون الهی می شوند............همه در پوشش های استتاری منتظر دستور شروع می مانند..............یا دان هیل..........................