تو توپی های شفتی که تنها برندی که توپی شفتی ساچمه ایی می تولیده شیمانو می باشه که خیلی ابله و احمق و ****** می باشه...............چون سرویس کردنشون مکافاتیه برا خودش.................

ابزار های خاص می خاد و دقت بُسیار تو تنظیم کردن گیو های دور شفت...............................از اون کار هار رو مخی اعصاب خورد کن.........................* فقط درچه اعصاب خورد کنیش از پره بندی بیشتر نیست............................
تو باقی برد ها و مدل ها هر توپی شفتی که دیدین بلا شک بلبرینگی است......................
چه جلو.......................و چه عقب........................ولی تو توپی های ضامنی که تشخیص دادنشون سخته............................

نشانه توپی های بلبرینگی که میشه از رو اون ها یقین حاصل کرت که توپی بلبرینگیه چند تان.................

* میل مرکزی توپی تو قسمت هایی که از توپی زده بیرون و قراره تو دوشاخ یا تنه بخابه.................بدون رزوه است......................

* مهره بیرون توپی که قراره بشینه رو دیواره عمودی دوشاخ یا تنه با گرد گیر توپی به صورت یه تیکه است...............

* معمولا هم روی این مهره/ گردگیر یک تکه یا یه جای اچار تخت هست برا باز کردن مهره یا یه پیچ مغزی که این مهره/گردگیر رو سر جاش نکه می داره و فیکس می کنه..............


البت تو برخی مدل های معدود هم نه جای آچار تخت دارند و نه پیچ مغزی...............بل که وسط میله توپی به صورت جای آلن خور است که اون گرد گیر مهره یه تیکه با قیمت انتهایی میل مرکزی کلهم اجمعین یه تیکه است.............................

و کل اون قطعه روی یک میله قطور تر میانی سوار است................
ولی تو توپی های ساچمه ایی......

* میل تو قیمت های که زهد بیرون و قراره بشینه رو دوشاخ و تنه زروه داره ..............................

* گرد گیر فلزی یا پلاستیکی کاملا از مهره های بیرونی جداست..........................برخی توپی ها هم هسنتد که خیلی توپی های دورو و ریا کار و مارموز و دروغ گویی می باشند.......................

هم سیستُن گردگیر/ مهره یه تیکه دارند..................و هم میل رزوه دار.....................اینان توپیانی اند که خود بدنه توپیشون بلبرینگی است.................ولی مغزی خودروشون ساچمه ایی است............................

البته خیلی هم بدک نیستند و به قیمتشون می ارزند من حیث المجموع........................

تو توپی جلو که تفاوتی ندارند فقط تو توپی عقب بدنی اصلی توپی و غلتش کلیش با بلبرینگ انجام میشه..............ولی اتصال خوردرو به توپی گردشش / * مثل زمانی که چرخ داره راه می ره ولی شما رکاب ور نگه داشتین...........و رکاب نمی زنین / اون قسمت ساچمه ایی است.........................

و دیگه امکان باز کردن راحت مغزی خودرو و سرویس کردن سیستم موشکی ها رو نمی ده................ولی تو توپی های تمام بلبرینگی که مغزی خودروشون هم بلبرینگیه یعنی تو توپی عقب دو تا بلبرینگ داخل بدنه اصلی توپی و دو تا هم تو مغزی است.....................می تونید راحت بدون نیاز به ابزار خاصی مغزیو سیستم موشکی ها رو از توپی جدا کنید و سرویس کنید........................