تو توپی های شفتی که تنها برندی که توپی شفتی ساچمه ایی می تولیده شیمانو می باشه که خیلی ابله و احمق و ****** می باشه...............چون سرویس کردنشون مکافاتیه برا خودش.................

ابزار های خاص می خاد و دقت بُسیار تو تنظیم کردن گیو های دور شفت...............................



از اون کار هار رو مخی اعصاب خورد کن.........................* فقط درچه اعصاب خورد کنیش از پره بندی بیشتر نیست............................




تو باقی برد ها و مدل ها هر توپی شفتی که دیدین بلا شک بلبرینگی است......................
چه جلو.......................



و چه عقب........................



ولی تو توپی های ضامنی که تشخیص دادنشون سخته............................

نشانه توپی های بلبرینگی که میشه از رو اون ها یقین حاصل کرت که توپی بلبرینگیه چند تان.................

* میل مرکزی توپی تو قسمت هایی که از توپی زده بیرون و قراره تو دوشاخ یا تنه بخابه.................بدون رزوه است......................

* مهره بیرون توپی که قراره بشینه رو دیواره عمودی دوشاخ یا تنه با گرد گیر توپی به صورت یه تیکه است...............

* معمولا هم روی این مهره/ گردگیر یک تکه یا یه جای اچار تخت هست برا باز کردن مهره یا یه پیچ مغزی که این مهره/گردگیر رو سر جاش نکه می داره و فیکس می کنه..............






البت تو برخی مدل های معدود هم نه جای آچار تخت دارند و نه پیچ مغزی...............



بل که وسط میله توپی به صورت جای آلن خور است که اون گرد گیر مهره یه تیکه با قیمت انتهایی میل مرکزی کلهم اجمعین یه تیکه است.............................

و کل اون قطعه روی یک میله قطور تر میانی سوار است................




ولی تو توپی های ساچمه ایی......

* میل تو قیمت های که زهد بیرون و قراره بشینه رو دوشاخ و تنه زروه داره ..............................

* گرد گیر فلزی یا پلاستیکی کاملا از مهره های بیرونی جداست..........................



برخی توپی ها هم هسنتد که خیلی توپی های دورو و ریا کار و مارموز و دروغ گویی می باشند.......................

هم سیستُن گردگیر/ مهره یه تیکه دارند..................و هم میل رزوه دار.....................



اینان توپیانی اند که خود بدنه توپیشون بلبرینگی است.................ولی مغزی خودروشون ساچمه ایی است............................

البته خیلی هم بدک نیستند و به قیمتشون می ارزند من حیث المجموع........................

تو توپی جلو که تفاوتی ندارند فقط تو توپی عقب بدنی اصلی توپی و غلتش کلیش با بلبرینگ انجام میشه..............ولی اتصال خوردرو به توپی گردشش / * مثل زمانی که چرخ داره راه می ره ولی شما رکاب ور نگه داشتین...........و رکاب نمی زنین / اون قسمت ساچمه ایی است.........................

و دیگه امکان باز کردن راحت مغزی خودرو و سرویس کردن سیستم موشکی ها رو نمی ده................



ولی تو توپی های تمام بلبرینگی که مغزی خودروشون هم بلبرینگیه یعنی تو توپی عقب دو تا بلبرینگ داخل بدنه اصلی توپی و دو تا هم تو مغزی است.....................می تونید راحت بدون نیاز به ابزار خاصی مغزیو سیستم موشکی ها رو از توپی جدا کنید و سرویس کنید........................