عاقو چندی پیش یه رفیقی عادم به نزد ما و بگفتا که عاقو این چرخو رو بر کنیمش 275 عایا بهتر نمی شه فرو کرد......................

وی را گفتیم چراغ نمی شه ؟؟؟؟؟ ولی خب چوون می خایی چرخ 26 رو مُبَّدَّل بُنمایی بر 275 ؟؟؟؟


بگفتا که عاقو کاری نداره که یه دست طوقه 275 می گیریم می اندازیم زیرش..................!!!!!!!!!!!!!!!!


گفتیمش برو عامو............برو بزار به کاسبیمون برسیم.............................

گفت حالا بیا امتحان بر نمایی..................
گفتیم عامو برو.................برو کار داریم زندگانی داریم....................خرج داریم ..............برو بزار یه دو زار کاسبی کنیم.......................


گیر شش پیچ داد که بیا حالا امتحان کنیم شاید شد......................

گفتیمش برو حاجی توپی های ما اصلا 6 پیچ نیست هزار خاری Shimano اند شش پیچ نمی خوره بهشون.....................

گفتیم برو تا نزدمت ها برو...........................باز بر داشت رابط هزار خاری به 6 پیچ آورد گف بیااین دفعه دیگه بونه ناری..... ...............دیگه دیدیم چاره ایی نداریم.....................مثل این زن جماعت که می رن رو مغز و اعصاب عادم هی نق و نوق می کنن تا اعصاب عادم خورد شه سر اخر همون کاری که اون ها مد نظرشونه انجام شه و حرفشون رو به کرسی بشونن.........................

دیگه گفتیم بیا.................بیا امتحان کنیم ولی اگر نخورد برو رد کار ها حال ناریم.................

اقا یه چرخ 275 از رو یه تنه وا کردیم و در کِمال ی ناباروری دیدیم که.............عععععع زاییدیم که ..............................رام پایین هم که معمولا خیلی تنگ تر از رام های بالاست هم باز کلی جا اضاف داشت...............1!!!!!!!!!!!!!

برا این که ضایع نشیم گفتیم خو حالا تنه شد دوشاخو می خایی چی کار کنی...................


گفت دوشاخ هم بیار تست کنیم......................

گفتیم برو عامو دوشاخ دیگه عمرنات منیزیم بخوره..........................

امتحان کردیم و این دفعه ضایع نشدیم و واقعا نخورد......................

ولی رفت تو مخمون.............................

عاقا هرچی دوشاخ و تنه 26 داشتیم بر داشتیم امتحانیدیم..............ببینیم داستان ز چه لحاظه......................................

نتیجه تحقیقات عملی ما بدین شرح می باشد :

SR Suntour XCR :

* که البت پوسته اش با XCM هم یک سان می باشه...........................رد می کنه با فاصله زیاد هم رد می کنه...........................

Rock Shox Tora سری های ما قبل 2011..................

* که با پوسته های Recon و Reba ما قبل از 2011 هم یک سان می باشه..............................رد می کنه ولی تمیز رد نمی کنه...................و مویی است یعنی کوچکترین گل و لایی بگیره داستان دار میشه......................

Roch Shox XC 28

* که با پوسته های Dart هم همسان می باشه........................با فاصله خوبو مطمئن رد می کنه...............................

** مضاف بر این که دوشاخ های XC30 و XC 32 هم یحتمل باید با هیمن فاصلهخ رد کنن * البت اگر فاصله دو تا لوله دوشاخ از هم به همین اندازه یا بیشتر باشه..........................

Manitou M30........................اووووووووهه گل و لای و لجن و باطلاق هم بگیره باز هم رده.........................فقط رو گوشه های تایر دم عاج بقل ها شاید تو گل کمی گیر کنه..................

Manitou Marvel.............................این که فاصله های جانبی نعلی هم با عاج بقل ها هم اوووووف تو آق سایده و تمیز رد می کنه تو لجن زار های تالاب انزلی هم بره رده.........................

رو بحث تنه ها هم خود اون تنه ایی که اول کار امتحان کردیم و ضایه گشتیم تنه Specialized Stump Jumper بود.........................

تنه Cube Acid / Aim ..............
* سایز 18 "

** رام بالا....................
** رام پایین.................
تو هر دو رام با فاصله خوب رد می کنه...هم فاصله از مرکز تایر خوبه و هم فاصله جانبی از عاج بقل ها....................


حالا همون تنه سایز 16"


** رام بالا....................

عکسشو یادمون رفت بگیریم..............!!!!!ولی باز خوب زد می کرد.....................


ولی رام پایین........................به دلیل نا متقارن بودن رام های چپ و راست تایر از بقل به رام سمت دنده ها گیر می کرد از ناحِیَت عاج بقل ها....................

ولی خب با پره بندی می شه تایر رو نسبت به رام ها وسط کرد............منتهی باز هم فاشله خیلی کمه و تو گلو لای داستان میشه....................


* تنه Rincon

** رام بالا....................بدک نیست هم فاصله وسط تایر از بالا و هم فاصله جانبی از عاج بقل ها.........................ولی خیلی هم زیاد و دل قرص کن نیست....................


** رام پایین ....................همونطور که مشخصه زیادی موییه و تو گل و شل اذیت خواهد کرت.....................

تنه عمو بابا ..!!!!!!!!!!!!!!! یا همون Amoeba hussar......................
سایز 16 "

** رام بالا...............چوخ یاخچی...........................

** رام پایین.......................های ساوُلاسان بالام جان ...................................

رو بحث تنه اهی عقب وسط دار / = عقب کمک دار / بحثش کمی پیچیده میشه چون تو این تنه ها چرخ عقب ثابت نیست و باید جای بازی چرخ رو هم در نظر بگرفتن کرد...............

ولی برای نمونه یکی از تنه هایی که کل مثلث عقبشون یه مثلث ثابت و صلب است و رام های بالا و پایین نسبت به هم لولا ندارند و جوش خوردن رو امتحان کردیم............تو این چور تنه ها مثل تنه های Maestro Giant و /*برخی ≠ همه / تنه های VPP از برند Santa Cruz و باز برخی از تنه های Intense و امثالش این ویژگی رو دارند مثل این تنه BMC trail Fox که در واقع سیستمش عیننا مثل Maestro Giant می مونه که کل مثلث عقب با دوتا لوله تو پایین ......................و بالا...........................به مثلث جلو لولا شده ...................

می شد راحت تر این آزُماشی رو انجام داد......................

و رو رام بالا که با فاصله عمیق رد می کرد و جای زیادی داشت......................تو رام پایین اما جا کم بید ...............به حد مویی نرسیده بید ولی یک کم نُگران کننده بید..............اقو همون شب یه جفت چرخ 275 بر داشتیم بردیم خانه تا خیالاتی را که در سر داشتیم رو امتحان کنیم........................

گذاشتیمشون رو تنه الیاس خودومن..................** رام پایین خوب رد می کرد............. و از طبق عوض کن هم فاصلش چوخ بود.......................رام بالا رو هم عکس گرتفیم ولی الان هر چی می گردیم عکسش نبید باید دوباره بریم بگیریم.......................

ولی رام بالا هم با فاصله خوب رد می کرد.................

برقی در چشمان ما پدیدار گشتن کردن همی................

امدیم دوشاخ رو امتحان کنیم که برقا رفت..................!!!!!!!!
تنه Specialized Camber 26

رام بالا

نام: IMG_9144.jpg نمایش: 300 اندازه: 81.8 کیلو بایت


رام پایین دم توپی تنه

نام: IMG_9142.jpg نمایش: 292 اندازه: 92.3 کیلو بایت

دوشاخمون تو آف ساید بود........................

عاقو یه چند روزی گذاشتیم پشتش تحقیقات تئوری کردیم که ببنیم عایا رخ های 275 بندازیم زیر تنه 26 ژئومتری چه تغییراتی می کنه................

در مجموع اصول دین ژئو متری که زاویه پیشونی/ تو عکس زیر = B / و فاصف محور تا محور یا همون ضامن تا ضامن / تو عکس زیر H / باشه ثابت می مونه...............


ضامن تا ضامن بخاطر این که جای اتصال چرخ ها رو تنه تغییری نمی کنه..............و زاویه پیشانی هم بخاطر این که هر دو چرخ یعنی هم جلو و هم عقب چرخ به یه میزان میان بالا یعنی 19 میلیمتر..............

چون 26 و 275 یک و نیم اینجچ با هم اختلاف قطر دارند که تو شعاع می شه 0.75 اینچ = 19 میلی................فاصله موثر وله بالایی مثلث جلو یا همون Top Tube هم تغییر ی نمی کنه.................که این فاکتور هم / تو عکس = D / بعد از اون دو تا مورد H و B مهمترین فاکتور زاویه بندی تنه است......................


ولی فقط این ها نیست................تو این حالت که می خایم زیر تنه 26 چرخ 275 بندازیم فاصله توپی تنه از زمین / = Botteom bracket height / حدود 19 کیل و تو برخی تایر های 275 فاق بلند یک کمی هم بیشتر افزایش پیدا می کنه.......................

که یه خورده تعادل رو خراب می کنه................

تو تنه های ابریکی 275 افت توپی تنه /= Bottom bracket Drop / * تو عکس بالا = F رو بیشتر از تنه های 26 می گیرند که مرکز ثقل تنه زیادی بالا نره و سر پیچ ها و تو نقاط تکنیکی تعادل رو خراب نکنه......................

رو تنه های 29 که محور چرخ ها خیلی بالا تر اند و لازمه توپی تنه بیشتر پایین کشیده بشه این / افت توپی تنه / کاملا به چشم مشخصه....................حالا باز هم داریم در این موارد تحقیقات می کنیم و مطالبی تنئوری رو تو جای جای اونترنت راجع به استفاده 275 از تنه 26 هست رو می مطالعه اییم............

ولی دچار لازم دونستگش شدیم که عملا هم خودمون ب امتحانیم ............................


دوشاخمون که تو آف ساید بود تصمیم بگرفتیم با یه دوشاخی که خوبو تیمز مثل تنه مون 275 رو رد می کنه تعویض کنیم...............


گفتیم این تورا هه رو بندزایم که تنها / تورا / می پرستیم.......................هم تنظیم ارتفاع دراه تو دانهیل بازی ها می شه بایریمش بالای 13 تو جاده و سربالاجات بزاریم رو 8 کف خواب سوسکی شه چرخ........................

ولی همون یه ذره بازی که با دست زیر دستمون دادیم دلمون رو زد....................!!!!!

عادمی که لذت و شیرینی دوشاخ بادی و چشیده باشه حتی اگر ماه را در دست چپش و خورشید را در دست راستش قرار دهند باز هم حاضر نیست بر گرده رو فنری..........................

گفتیم خو ولش کن .. یه مانیتو M 30 می اندازیم.................عاقو بازش کردیم دیدیم این گبلیت این که بیاد بیشتر از 100 میل رو نداره روحیه دانهیلیزمی ما رو ارضا نمی کنه.................

تنها گزینه موجود حصرت marvel علیه ما السلام بود..................
که بازش کردیم اوردیمش رو 130.........که به زیبایی هر چه تمام تر روحیات سرازیری روان رو ارضا کنه .........................اون هم یه ایرادی داشت که دخیخا مثل ایراد 275 بود..................کاسه گلوییش گلدانی بود و به ته ما نمی خورد ولی فکر کردن ما وِنیشیم هیمن جا دست رو دست می زاریم..................


هر کلکی سوار کنن که هی قطعات ها به هم نخوره .......................و ملت رو مجبور کنن هی لوازم و قطعت جدیدی بره تو پاپشون ما چی کار می کنیم ؟؟؟؟؟


ما رابطش رو می سازیم که اون دوتا قطعه اییکه به هم نمی خورند رو به هم وصل کنیم......................


ما برای وصل کردن آمدیم......................نِی برای تو پاجه کردن آمدیم.....................

کاسه دوشاخ پایین رو کلا بِدر اوردیم...............و رابط مربوطه رو که قبلا ساخته بودیم برا روز مبدا رو جا زدیم.....................بدین حالت........................خیلی سر چرخ کم بالا بود و فرمونمون کم قوس داره...................یه سانت هم بخاطر رابطه باس بیاد بالاتر..............ولی خو اون مشکل رو هم با پایین اوردن کرپی حلیدیم رفت............................

شب اول تستش کردیم دیدیم رابطه که ساختیم کلا مشکل دراه و فرمون خیلی سفت شده...............یک ثانیه کافی بود دستامون رو از فرمون ول کنیم که نشق بر زمین شیم...................


تو سر پیچ ها و این ها هم درست نمی پیچید......................

هیچی رفتیم تو باقالی ها تا یه هفته ده روز دیگه چون معمولا این قطعات من درآوردی تا ایراداتش گرفته شه و به نتیجه مطبول برسه حد اقل 3 - 4 تا 5 تا نمونه هی باید ازش ساخته شه و تو هز مرحله تست شه زیر کار عملا و ایر اداتش مشخص و برطرف شه.................


تا نهایتا به نتیجه نهایی و مطولب برسه............................

حالا تا این رابطه دوشاخ رو بریم اصلاحش کنیم و باز دوابهر امتحانش کنیم و ایرادات بعدیش هم بگرفتهع بشه تا هی بریم باریم و بفرصت کنیم تست کنیم یه چند هفته ایی شاید الافش شیم..................

ولی این که درست شه تازه می ریم تو بحث تست عملی چرخ های 275 زیر تنه 26..................

تا اون موقع هم تحقیقات تئوریکمون رو تکمیل می کنیم رو این بحث ..........................


ولی اگر بشه.........................با یه تیر هشت نشون زدیم...................

به جای این که چرخ رو رد کنیم بره یه چرخ 275 با لوازم آشغالیو مصرفی و بنداز در رویی جدید یبخیرم به قیمت چوخ دِرغاز...................


همین تنه و لوازم قطعات عالو و مستحکم و عمری قدیم رو نگه می داریم..........و فقط یه دست توپی و طوقه و تایر + صفحه دیکس و خوردو می گیریم...............

هر وخ عشقمون کشید می خواستیم مسافت و شهری بریم می کنیمش 275 و هر وخ هم خوساتیم تکنیکالو مسیر های پر پیچ و خم بریم 26...................


نه زیر بار یوغ این مستکبران جهانی می ریم که یم خاد 26 رو از صحنه روزگار محو کنن / و ده 15 سال دیگه دوباره برش گردونن که اون موقع دوباره لوازم های 275 رو کسی نتونه استفاده کنه ا اون موقع هم 26 های فعلی همه از رده خارج شدن باز دوباره یه سری لوازم جدید بتپونن پاچه ملت.............

حالا شانس بیاریم این وسط یک یه سایز جدید رو نکنن مثلا بیست و هشت و نیم..................بیست و هفت و ده دیقه.............

یا شاید هم بیست و یه ربع به هشت.................حالا کار داریم تا عملا قضیه رو تست کنیم شاید به خیلی مسائل بر بخوریم تو حین تست های عملی..............


یکی از اصلی تیرن مشکلات اینه که یه وخ دوشاخ تو موقعی که به حد اکثر بازی می رسه به خاطر اون 19 میلی که چرخ بالاتره تایر به تنه نرسه................
یا این که با ثابت موندن فاصله ضامن تا ضامن ولی بزرگتر شدن چرخ ها و بالا رفتن توپی تنه تعادل چرخ چی میشه................

حالا کلا داستان ها خواهیم داشت با این پروژه.................


ولی اگر موفقیت آمیز باشه مشت محکمیست بر دهان مستکبارن پول پرست تولید کننده............و همین چرخ روبا لوازم قطعات که تا الان 7 سال نگه داشتیم باز هم نگهش می داریم 275 اش می کنیم ..........................

تا بترکه چشم آنهایی که می خان ملت رو مجبور به خرید بیشتر و الکی کنن.................................