کلا ببین دیگه به زوردی می خام ببوسم بزارم کنار این کاررو...............................


باز دوباره مسخره بازی...............................

اقا تویپ شفت 15 میلی متری کلا 3 - 4 سال نیست در اومده.......................کلا 3 - 4 ساله باب شده و داره زیاد استفاده میشه..............................

که خودش یه استاندارد مسخره و غیر لازمی بود................................چون برای چرخ های کراس کانتری همون استاندارد 100 در 10 میلیمتری سیستم توپی های ضامنی کاملا جواب گو بود بدون این که کوچکترین مشکلی بوجود بیاد.........................
حالا اون شرکت هایی که بر داشتن توپی شفت 15 میلیمتری رو ابداع کردن حرف حسابشون که چه عرض کنیم ............................................بهو نهشو ن این بود که نه اقا..................

دوشاخ ها و تنه های ضامنی...................ضعیف بودن و می شکسنتد..............................


تو ناحیه اتصال توپی به تنه / دوشاخ...............................


اقا به خدا ما تو اوین 10 - 12 سالی که دیدم چند تا تنه چند تا دوشاخ مگه دیدیم از اون جا بشکنه ؟؟؟؟؟


بوده ها نه که نبوده....................... ببین یک در هزار هم نه..............یک در صد هزار......................اون هم چی...............نه در اثر استفاده رو چرخ و تو کوه و مثلا سواری..................

برخوردی صورت بگیره اصادفی از بقل چجوری محکم بخوره به سنگی صخره اهیی دیگه او ضربه چی باشه .................اره ....................خروجی ضامن می شننه................


ولی احتمالش مگه چقدره ؟؟؟؟ زیر یک در ده هزاره................................یعنی کمتر از یک دهم درصد...................

حالا اصلا می گیم اقا باشه.......چشم تو راس می گی.............می شکنه...............اصلا حرف شما درست......................


خو چه لزومی داشت شفت 15 میلی اختراع کنین در حالی که همون وخت هم شفت 20 میلی برا دانهیل وجود داشت..............................

چه لزومی داشت.............................بر دارین دوباره یه شفت با یه استاندارد دیگه بزنین.......................که هم دوشاخش فرق دشاته باشه هم توپیش ؟؟؟؟؟؟؟؟

جواب امد که شفت 20 میلی سنگینه...........................شفت 15 میلی سبک تره........................


ببین.............جان مادرت...................شفتش رو با توپیش رو جفت بزار رو ترازو.........................اگر کلا بیشتر از 50 گرن اختلاف وزن داشتند ....................

کلا فرقش 30- 40 گرمه............................کلا........ ........................

بخاطر 40 گرم برداشتن کلا یه استاندارد دیگه تعریف کردن........................................خ و دیگه شاید این ملت شنگولی که دو زوره امدن وارد جریان دوچرخه شدن ......................

این رو بهشون بگی باورشون شه.................که اقا سیستم 100 در 10 ضامنی................. * 100 میل عرض توپی 10 میل قطر میل مرکزی.......................................

که اقا این سیستم ضعیفه شاید باورشون شه.................................ولی دیگه سرما که گول مالیده نمی شه..................................

مگه ما اون همه سال نبودیم ...............و ندیدیم ؟؟؟؟؟؟ چی شد ؟؟؟؟

مگه اون همه سال خیلی از چرخ های All Mountain.......................... و خیلی از مدل های حتی Free Ride خروجی ضامن عقبشون ...................همون 100 در 10 نبود ؟؟؟؟؟

Kona Stinky نبود.....................


با همون چرخ......................با همون چرخ مگه عادم هایی مثل Rubie Bourdon تو مسابقیات خفت فری راید شرکت نمیکردن با همون چرخ Red Bull نمی رفت یارو ؟؟؟؟؟نمی رفت ؟؟؟؟؟؟ ما نیددیم ؟؟؟؟؟؟؟توپیش شفت بود ؟؟؟؟؟؟

Trek Session 77 نبود ؟؟؟؟؟؟ توپی عقبش شفتی بود ؟؟؟؟؟
Cam mcaul.............با همون چرخ تو خیلی مسابقات خفت Slop Style مقام نیاورد ؟؟؟؟؟؟Mongoose Black Diamond نبود....................با همون چرخ باز red Bull نمی اومدن ؟؟؟؟؟


حالا اسم سوار کار این مدل رو یادمون نیست استناد کنیم............................

همین چند تا مدل چرخ نبود تا قبل از 2010 خیلی چرخ های فری راسید توپی عقبشون ضامن بود ...........................یکی دو مدل نبود.....................................

این هایی که می گن بخاطر ارتقاع کیفیت و استحکامه.................................. ببین............................بچه های جدید الورود دوچرخه شاید باورشون شه...................................


ما که نمی ره تو کتمون..............................ما که می دونیم کرم کاسبیه .............................

حالا چی؟؟؟؟

اقا قراره برا 2017 همون توپی های شفت 15 که دارمی می گیم کلا هیچ دلایلی نداشته وجود داشته باشند رو دوباره تغییرش می دن........................


ععععععععععععععع


دو مدل بشه شفت 100 در 15 برا چرخ هخای All Mountain...............................

و شفت 110 در 15 چرخ های Enduro............................!!!!!!!!!!!!!!


یعنی قطر همون......................عرض رو تو دو تا سایز مختلف تولید کنن................................

که اون وخت دیگه فقط خود توپی نیست دیگه.......................................... ....دوشاخ ها هم اونوخت همه باید تغییر کنن دوباره...............و اون فاصله دو تا پاچه دوشاخ تو قسمتی که توپی رو در بر می گیره................ از هم به جای 100 میل بشه 110...................تو عکس زیر قسمت چپ و ساه رنگ استانداردی بوده که تا حالا وجود داشته..................


و دست راست قسمت قرمز می بیند که عرض شفت و متناسب با اون فاصله پاچه دوشاخ از مرکز 5 میل رفته اون طرف تر.........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ببین................................تا هیمن زمان ما قبل 2010 ...........................تا همین 6 سال پیش...............................


یکی می خوسات دوشاخ بخره.............. فقط لازم بود .....بدونه یه دوشاخ حدود چند سانت بازی می خاد.......................... و باقیش رو دیگه می تونست بین برند ها و مدل های مختلف به تناسب کیفیتی که می خاد و اون کاری که می خاد از دوشاخ بکشه.....................واقعا قدرت انتخاب داشت...................................

الان عاقا چی ؟؟؟؟؟؟؟

اول از لوله های فرمون شروع شد.....................

و اول هم فقط دو جور لوله فرمون بود............................الان چهار جور مختلف لوله فرمون داریم....................بعدا هم که سایز چرخ اضافه شد.............................


اقا 26 ..................275 .........................29....................
لان هم که به حمد و لطفو صُنع خدای..........................عرض توپی ها هم خو دیگه مدلهای مختلف داره..........................


و دوچرخه سواران عزیز می توانند ازاین همه تنوع و لوازم و قطعات با کاررایی های مختلف لذت ببرند..................................

کاراییهاشون واقعا مختلفه ها..................به جان ما......................یعنی اونی که الان زدن 10 میلیمتر عریض تره اصلا خیلی فرق می کنه..................این تن بمیره خیلی فرق می کنه...............................

اون 100 میلیمتری ها برا All mountain اند...........................این 110 ایی ها برا Enduro............................

باید لذت ببری از این همه تنوع.......................................... ...........

دیگه نمی گن بابا لذت کوفته..........................لذته زهر ماره ؟؟؟؟؟ لذت چیه ؟؟؟؟؟؟ چه لذتی..........................یه چرخ می خایی جمع کنی هی انیش به اون نمی خوره اونش به این نمی خوره دوشاخ لوله فرمونش به تنه نمی خوره./.............


خب حالا رفتیم یه دشواخ پیدا کردیم که می خوره......................حالا سایزش به قطر طوقه ات نمی خوره..................


یا علی..............................حالا به هزار بد بختی به هزار مکافات یه دونه پیدا کردی الان می خوره........................جفتش.......... ..حالا به توپیت نمی خوره..........................


بعد کاشکی بابا فقط توپی بود................

توپی عقب ها که اخ جون قربونش برم الان 5 تا استاندارد مختلف داره.........................5 تا.............................می دونی.............................


سال 2010 دو تا استاندارد داشتیم................................

یه ضامنی 135 در 10 یه شفتی 150 در 12.تمام....................................... .........

االن این ها رو داریم...............

که از این 5 تا 3 تاش کاملا اضافیه....................یعین سه تاشون هستند که هیچ مزیت مکانیکی.................هیچ دلیلی فنی ندراه استفاده کردن ازشون مگر این که هی این تنه به اون توپینخوره بخایی بری توپی جدید بخری...........................

بعد اخه می دونی به قران مجید به ولای علی قسم...............قدیم اقا مقاله می خوندیم حال می کردیم می اومدیم ترجمه می کردیم لذت می بردیم.................


برا این که واقعا سال به سال تو سیستم های لوازم و قطعات ها تغییرات محسوس بود و واقعا یه چیز جدید که می آمد تو کاراریی تو استفاده فرق داشت..................


و اون زمان چیز های جدید استاندارد های جدید نداشتند....................سایزشون هی فرق نمی کرد.........................

کیفیتشون فرق می کرد............................سیستم های داخلشون رو ارتقاع داده بودن...............................

الان چی ؟؟؟؟

به خدا یه سری مقاله می خونیم خجالت می کشیم می خاییم ترجمشون کنیم.......................

یعنی فقط نشته توضیح داده که اقا مثلا اون 5 میلیمتری که امده عریض تر شده توپی اصلا عاقا تاو نمی فهمی 5 میلیمتر چه تغییری داره که چقدر فرق می کنه که.............

اصلا انقلابی در صنعت دوچرخه است..................................
اصلا سواری چرخ فرق می کنه بخاطر همون 5 میل..........................


تبلیغای محصولات چرت و پرت تلویزون رو دیدن ؟؟؟؟ یارو همش می که اقا از کفش های ما بخرین راه رفتن خیلی آسون می شه...................................

عاقا کفش های ما رو بپوشین اصلا کمر دردتو ن خوب میشه پا دردتو ن خوب میشه...........................برا روحیتون خوبه........................برا دنیا و اخرتتون کلا خوبه...............

اصلا مشکلات روحیتون خوب میشه ......................بیماری های قلبیتون خوب میشه.................................

به تعالی روحی می رسین....................

الان به خدا لوازم چرخ هم همین شده دیگه.......................فقط تو مقاله های هی چرت و پرت می نویسن........................ که عاقا مثلا اون 5 میلمتره اصلا خیلی تو سواری شما فرق می کنه...................

اگر شما توپیتون 5 میل عریض تر نباشه...................اصلا حال نمی ده دوچرخه سواریتون.................................. ..هر کی اقا توپیش ازاین مدل قدیمی ها باشه نمی تونه از چرخ سواریش لذتا ببره.................

خیلی فرق می کنه عاقا..........خیلی ...........اصلا تند تر میره چرخت با این توپی ها..................................

و بد بختی می دنی چیه؟؟؟؟؟؟؟؟

ملت از همه جا بی خبر هم خب باور می کنن دیگه چی می فهمند اخه.........................هر چی صنعت و تولد کننده بهشون دیکته می کنه می کنه تو مخ و مغزشون می گه اقا حتما داره راس می گه دیگه ..............................................

بینید عاقایون....................................

چند تا جمله کوتاه و مختصر عرض بُنَماییم................................ ........

اون زمانی که دوچرخه و دوچرخه سواری / حال / می داد...................................تموم شد...............................

اون زمانی که دوچرخه یه وسیله ساده بود که برا داشتنش.................برا جمع کردن یه دوچرخه خوب لازم نبود دهنتون سرویس شه پول زور بدین پول الکی بدین.....................تموم شد................................

اون زمانی که / پول / وسیله بود و هدف عشقو حال و کیف و واقعا عشق دوچرخه تموم شد.........................................

الان هدف / پول / است............ یعنی اصلا مهم نیست که شما به عنوان یه چرخ سوار........................راحت بتونی چرخ دلخواهت رو جمع کنی یا نه........................

فقط هی باید پول خرج کنی این توپی به او ننمی خوره اتون دوشاخ به این نمی خوره.........................

این طوقه به اون تایر نمی خوره............این تایر به اون تنه نمی خوره.....................

اون دوشاخ به فلان تنه نمی خوره..........................

توپی تنه ها رو که دیگه نگو...........................دیگه نگو...........................................

هزارو شصت و شونصد مدل شدن.................................

یه توپی تنه به فلان تنه نمی خوره...................اون یکی به بهمان طبق نمی خوره..........................بعد این فقط بحث سایز هاشه................................

هزارو شونصد مدل هم هی این سیستم های تطابق توپی تنه به طبق تنهوع داره.............................
یعنی ببین........................


یه روزگاری بود.........................به مام روزگار ما قبل 2010........................

یه چرخ می خواستیم جمع کنیم ..................لذت می بردیم....................

یه حس خوبی بهمون دست می داد........................می تونستیم خودمون قشنگ انتخاب کنیم...بین لوازم های مختلف با کارایی ها و خصوصات و برند های مختلف..........................


یه چرخ Custom مشتی سفارشی...........................مثلا طرف می خوسات بیشتر خاکیو تکنیکی بره................... ترمزو دوشاخ قوی تر می زاشتیم...............

طرف می خوسات هر دووانه بره هم سر بالاا هم سرازیر.............................یه دوشاخ U-Turn دار براش پیدا می کردیم..................................

یکی بود .....................می خسوات بیشتر رکاب بزنه سیستم دنده و توپی های با کیفیت تر براش انتاخاب می گردیم............................

خلاصه لذتی داشت..................................اون روزی که می خواستیم چرخ جمع کنیم از اول روز اصلا یه حس خوبی داشتیم...................................... .......یه شوو شعفی داشتیم.................

انگار که داشتیم یه چرخی رو خلق می رکدیم بنا به سلقیه خودموم یا بنا به درخواست طرف...............................حس خلاقیت............................

الان ببین...........................

به قران حس تجاوز بهم دست می ده......................

یعنی چرخ می خاد جمع شه....................اصلا 4 روز عزای عمومی اعلام می کنم تو مغازه........................................ بیچاره می شی................بد بخت میشی.......................پازه میشی......................

خون های شدید راه می افته از نشیمنگاهمون........................... ون شدید ها....................اصلا یه وضی.........................................

برا این که تا یه چرخ رو بکنی چرخ..............................گند می خوره تو حس خلاقیتت......................اصلا حق انتخاب نداری....................

چراغ ؟؟؟؟؟ مثلا می خاتیی یه چرخی جمع کنی که سرازیری رو باشه.....................می خایی یه دوشاخ نرم و بازی بلند بندازی........................

اون دوشاخ هایی که پیدا می کنی هیچ کدوم لوله فرمون هاشون به تنه ایی که داری نمی خوره........................

بعد مجبوری می شی یه دوشاخ معمولی کفایت کنی......................................

بعد می ری سراغ مثلا توپی ها می گی یه جفت توپی بلبرزنگی خفن حد اقل بندازیم طرف تو پرش مرش ها و فشارات دانهیلیزم اذیت نشه...........................................

توپی هایی که مد نظر داری هیچ کدوم به دوشاخ و به تنه ات نمی خوره اخر سر باید یه جفت توپی که اصلا به درد سرازیری و تحمل فشار نمی خوره رو بندازی..................................

بعد هم حالا اصلا باشه.......................................... باشه اقا........................

می گیم اصلا حس خلاقیت نخواستیم.................................. ...حس خلاقیت اصلا به درک...................کیف نخواستیم بکنیم.........................لذت نخواستیم ببریم از جمع کردن چرخ.........................

بابا کو.............................
اون وازمی هم که می خایی بندازی مجبوری بندازی علی رقم این که می دونی به درد این چرخ نمی خوره همون ها هم پیدا نمی شه............................چون اینجا ایران است................

مثلا تو مهر ماه توپی سایز 142 در 12 نا یاب میشه..........میگی اصلا اقا می ریم یه تنه 150 می یرم بی خیال می شیم ................ چند وخ بعد او نها میاد حالا توپی سایز 150 پیدا نمی شه..................................

یعنی ببین یه کاری کردن.......................................... ......به صورت حرفه ایی.......................به صورت تخصصی می خایی کار کنی.............................باید 300 میلون تومن سرمایه داشته باشه همه جور جنسو لوازمش داشته باشی جنست جورباشه.................................... .........

قدیمبه خدا چون این قدر تنوع های مسخره نبود.......................................... تنوع.........چیچی ؟؟؟؟ تنوع.....................تنوع چیه ؟؟ ؟؟ تهوع..............................


اقا چند روز پیش یه تنه ایی بود یه بنده خدیای می خواست جمعش کنه.................................

امیدن توپی تنه اش رو ببندیم...............یهو دیدیم عععععععع این چیه دیگه.........................چرا توپی تنه بهش نمی خوره..........................

سریع رفتیم ایننتنت گردی و گشتی زدیم و فهمیدیم.......................اووووو یس...............................تجاوزی دوباره از سوی صنعت دوچرخه.............................

یه استاندارد جدید توپی تنه به در امده و من از در به در شدم........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!

یعنی ببین سرعت بوجود امدن استاندارد های جدید یه وضعی شده اصلا ما نمی تونیم بفهمیم چی به چیه دیگه......................................اص لا...........هووز تو هولو ولای استاندارد قبلی ایی درای ابعاد اون رو بررسیمی کنی داری به اون عادت می کنی می خایی بری جنست رو طبق اون استاندارد که تازه امده جور کنی....................

یهو می بینی یه چیز جدید امده.....................

استاندارد قبلی که خیلی هم قدیمی نبود تازه چند ساله در امده حدود 4 - 5 ساله که باب شده چی بود ؟؟؟؟؟؟؟ رو تنه های حرفه ایی ؟؟؟؟؟

Press Fit......................

که تو اون قاب توپی تنه رو تنه بزرگ تر شده و امده کل بلبرینگ های تنه رو در بر گرفته و دیگه رزو هایی هم ندراه....................حالا یه استاندارد جدید امده به نام Direct Fit.......................

که فقط دو تا بلبرینگه........خالیه................ ............... بلبرینگ خالی جا می ره داخل تنه...................اگر هم فکر کردی که خو ای ول راحت شدیم خراب ببشه می ریم بلبرینگ فروشی ف4ط یه بلبرینگ می خریم دیگه لازم نیست هزینه کل توپی تنه رو بدیم..........................

ببین منو نیگا............................این فکرا رو که صاحبان صنعت و طراحای دوچرخه به فکرراحتی ما اند................رو از مخیله ات برون ران.....................................برو ران..................

بلبرینگ های یه سایز غیر استاندارد هست که به صورت استاندارد تولید نمی شه....................فقط به سفارش خود شرکت های تولید کننده توپی تنه است...........................!!!!!!!!!!!!!

و باید بری یه هشت برابر قیمت پولبدی زوری بخری.......................................

حالا قدیمیه چه ایرادی داشت..................................

* اون چیزی که اقایون صنایع و تولدی کننده ها می گن ..................................اقا ایون ها وزنشون بالا بود..................................

وای..................یعنی اون قاب پلاستیکی که دور بلبرینگ ها کشده شده کلا اگربه قران 10 گرم وزن داشت بیا من اسممو عوض می کنم می زارم اقدس اقلو وَرمرزیار.......................

الان این توپی تنه های Direct Fit جدید 10 گرم وزنون کاهش پیدا کرده....................

یعنی مادر اون مختون رو.......................................

خو دیگه این رو نمی گن یا نمی زارند ملت بفهمند که بابا.......................................ع قا.............................

اون سیستم های قبلی..............یه لایه پلاستیکی دور توپی تنه بود موقع جا زدن دو درواردن اون قاب پلاستیکگیه ساییده میشد به تنه اسیبی نمی رسید.............................الان خود فلز دور بلبرینگ موقع جا زدن در اردن می سابه به دیواره فلز داخلی تنه............................................ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!یعنی کلا سه باز توپی تنه رو در بیاری جا بزنی سرویس کنی......................تنه مرخص........................................ت نه مرخص.......................................... ....

اخه چرا اینقدر ملت احمق و ابله شدن اون 10 گرم کاهش وزن رو می بینند......................این که دهن تنه سرویس می شه رو نمی بینند........................................ ......!!!!!!!!!!!

این خودش می تونه از نشانه های اخر الزمان باشه.............................!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!

یعنی به قطع می تونم بگم توپی تنه های Direct fit از نشانه های حتمی ظهوره.................................!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


چون در احادیث و روایان امده که در اخر الزمان ملت کلا نفهم می شد.........................زامبی می شن.............................................. .

شدن دیگه بیا ...........................

حالا اقا من الان توپی ته Directr Fit از کجام در ارم تنه این بابا رو جمع کنیم براش..............................؟؟؟؟؟؟ ؟


برا یه توپی تنه فسقلی که کلا دو تا بلبرینگه باید 160 170 تومن هزنیه پست بدیم..........................................

چقدر مه تو کل فروش تنه سود برا خودمون بر داشتیم ؟؟؟؟؟؟ که 170 تومن بردرایم هزنیه کنیم...............؟؟؟؟؟؟؟؟

بله الان دیگه دوچرخه ها تهوع های زیادی دارند..................................

قدیم با 30 میلوین 40 میلیون جنس مغازت جور می شد..................تازه اون موقع دلار هم زیر هزار تومن بود که خدا بیامرزه او نموقع 10 میلون هم داشتی جنست رو می تونستی جور کنی...............................


یعنی ببین................................بعد ادمی که 300 میلون تومن جنس بخاد بریزه تو مغازه.................................می تونه پول حلال در اره........................

من می گم نمی تونه................................هر کی هم بگه چه ربطی دراه می شه............من می گم غلط زیادی نکن............................................ .

300 میلون جنس بریزم مغازه که جنسم جور شه...............................یعنی 300 میلون تومنش خوابیده....................یعنی باید حد اقل ماهی 6-7 تمون از توش سوددر اد که از نظر اقتصادی بصرفه.......................................

یعنی دیگه مهم نیست من راست بگم که فلان قطعا به درد طرف می خوره یا چرخ چرف می خوره یا نه.....................................


فقط باید بفروشم...................به هر قیمتی که شده......................................دیک ه نباید به طرف زیاد توضیح بدین که این مثلا کارایش اینه این جرویه اونجوریه..................چون اونجوری ممکنه بفهمه ..............فلان قطعه به دردش نمی خوره.......................از خرید منصرف شه.............................................. .

یعنی یه جوری بگم اقا.............................سیستم یه وضعیتی شده..........................که مشتری...........................باید نفهم بمونه و نباید زیاد مطلع شه...............که چی به چیه..................

چون زیاد مطلع شه جنس ها باد می کنه دستت................................

قدیم با راست گویی هم می شد این کار رو انجام داد...........................راستش رو می گفتی...................طرف می خوسات می خرید نمی خوواست نمی خرید......................

تو هم نمی ترسیدی از این که جنس فروش نره..............چرا ؟؟؟؟؟


چون استاندارد های مخلفی وجود نداشت................مثلا این دوشاخ که الان فروش نرفت بالاخره یه کار یکی به درد یکی که واقعا به کارش میاد می خوره و فروش می ره.......................

چون اون موقه همه دوشاخ ها لوله فرمون اشون یکی بود به همه تنه ها می خورد....................سیاز طوقه هاشون یکی بود یه همه چرخ ها می خورد................................

الان مثلا فلان توپی رو اگر امروز نفروشم.............مثلا توپی سایز فلانه..............معلوم نیست دیگه کی مشتری پیدا بشه که تنه اش همون سایز باشه به این توپی بخوره...............


پس در نتیجه مجبور می شی اگر هم اون توپیه به درد طرف نمی خوره تو الکی بگی اره اقا خوبه فلانه بهمانه...................................... ..............

یه زمانی بود کار دوچرخه.........................کار تمیزی بود....................می تونستی توش سالم باشی..................................کار پیچیده ایی نبود.......................کاری نبود نیاز به سرمایه کلفت داشته باشه...........

با سرمایه اندک هم می شد انجامش داد.............................الان مجبوری سرمایه های کلفت بکشی داخل که بتونی تو گردونه رقابت باقی بمونی........................................ ....


سرمایه های کلفت نیاز مند سود های کلفته.......................................

و به نظر ما سود های کلفت نیاز مند این است که جنس به هر قیمتی حتما فروش بره............و سرع فروش بره گردش مالیت بره بالا..................و این ها همه نیاز مند / دروغ / گفتن است............................................ ...


خیلی ساده بگیم.......................................... .......بانسمون داره خون میاد.........................


خسته شدیم.....................


اقایون تولید کننده اصلا مهلت نمی دن.........................................یه ضرب فقط دراند تجاوز می کنن............................................ ...

اصلا نمی تونی نفس بگیری ..............................................ای ن یکی تجاوزش تموم میشه اون یکی دست به کار میشه...................................

از سر توپی ها خلاص می شی یهو می بینی گیردوشاخ ها افتادی......................................


از دست دوشاخ خودتو رها می کنییم بینی گیر توپی تنه افتادی...................................... ..........

یعنی قدیم طراح ...............مهندس......................... ..............کارش وظیفش این بود ه یه قطعه ای طراحی کنه که بتونه فشارات رو تحمل کنه و به خوبی بتونه تو شرایط کرای دوام بیاره...........................

الان مهندس وظیفش اینه که یه چیزی بساره اولا هیچ چی بهش نخره و با هیچی نشه استفاده اش کرد..........................................ف قط با لوازم قطعهات خودشون بشه استفاده کرد...............

ثانیا باید جنس طراجیش طوری باشه که کلا بیشتر از 2 سال عمر نکنه.......................................!!! !!!!!!!!!!!!!!!

اگر هم طرف خیلی عادم حساسی بود رسیدی گیمی کرد به چرخش سرویس می کرد این ها ....................................اصلا بعد از 2 سال دیگه ........................اون قطعه از رده خارج
بشه....................

اصلا سالم هم باشه نتونی ازش استفاده کنی....................................

بعد کجای کاری.......................................... .یه عده به ما می گن اقا بیا بزن فقط تو کار تعمرات...................................... خدمات........................................ .....فقیه دست ابزار می خری و .....................دانش و علمت است ......................

کجایی اقا ؟؟؟؟؟؟ چی می گی ؟؟؟؟؟؟؟

فقط یه دست ابزار می خری.؟؟؟؟؟؟

مطمئنی ؟؟؟؟؟؟؟/؟

اونجحا هم همین گَنده........................................ .......هی تند و تند............................ابزار ها و اچار ها رو دارند هی عوض می کنن......................................

هر سال بر می دارند خروجی های هواگیری ترمز رو هی عوض می کنن که رابط پارسالی ها بهشون نخوره.......................


مجبور شی بری یه رابط جدید بخری..................................بعد حد تجاوز رو بزار برات شرح بدم..............................بزار برات شرح بدم............................

اون جوری نیست که هر سال مجبور باشی بری یه دست ابزار جدید بخری.......................................!!! !!!!!!!!!!!!!!!! چجوریه پس............................هر سال باید بری هشتصد دست ابزار جدید بخری.........................

چراغ ؟؟؟؟ چون مثلا هر برد ترمزی رابط های هواگیری مخصوص خودش رو داره الان..............................

و به حولو قوه الهی...........................تو هر برندی هم بر دشاتن مثلا ترمز های رده بالای Avid رابطوشن یه شکلیه..............................


بعد رده پایینیه ها مثلا شکل کلیش همونه اون قسمت سریش رزوه هاش فرق می کنه.........................
بعد هم چی ؟؟؟؟؟؟


هه ................هه................فکر کردی می تونی ببری تاشکار از روش بسازی ؟؟؟؟؟؟؟

ببر بساز تا اموراتت بگذره .........................اینقدر الکی پیچ و تاب های الکی ددن سواخ های کج و کوله دادن این ورش رو زاویه اش رو خاص گرفتن که اخر می بینی ............

بخایی بدی تشاگکاری بزنه اولا نمی تونه دقیق در اره مثل خودش...............................دوما هعمون بری فابریکیشو بخری ارزون تر می افته...........................

قدیم رابط هوای گیری ها رو خودمون می ساختیم....................................ت ازه اون هم فقط Avid حرام لقمه که نیازبه رابط خاص داشت.............................
چون این Avid از همون قدیم الایام........................عوضی بود و از همون بچگی هاش شر بود...............................همون موقع هم داستان داشت ولی دیگه باز می شد نمونه اش رو ساخت.................اون موقع شیمانو و باقی برند ها مثل Hayes رابط مابط نمی خواست بدون رابط راحت هوا گیری می شد...................................

ابزار الان کار رو دوشاخ ها همین جور..........................ابزار الان کار رو کمک عقب ها ...........................و باقی جاهای چرخ......................

الن چرخ های جدید رو سیستم رد کردن سیم از داخل تنه اش رو اینقدر پیچیده کردن دیگه به این سادگی نمی تنونی سیم دنه ها و سلنگ هیدرولیک ها رو رد کنی..................

حتما باید یه ابزار خاص این کاررو داشته باشی....................
حالا یکی نیست بگه اقا ................مگه تا همین چند سال پیش سیم ها از رو تنه رد می شد چی شده بود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟خدایی تا حالا چی شده بود ؟؟؟؟؟؟؟ اتفاقی افتاده بود ؟؟؟؟؟ مسئله ای پیش امده بود ؟؟؟؟؟؟؟


عاقا ولش کن این بحث رو هر چی کشش بدیم تا فردا صبح هم می تونم حرف بزنم..............................دیگه مطلب خودمون رسوندیم دیگه..............................

اقا قدیم .......................دوچرخه و ابزارو ادوات و متعلقاتش................................. ند تا صفت داشتند.........................


ساده بودند.........................راحت می شد باهاشون کار کرد................................ صافو صمیمی و صادق بودند........................همونی بودند که هستند...................الکی به شما نمی گفتند ما خوبیم بعد بخریشون ببنی دو روز بیشتر کار نمی کنن........................................

و به طبَع اون عادم هایی هم که دوچرخه سوار...................دوچرخه ساز...............و دوچرخه فروش بودند می تونستند....................

صاف و ساده و صادق و خوب و صمیمی باشند........................................ ..........

دلیلش هم این بود که اون زمان صنعت دوچرخه این قدر رشد نگکرده بود و صاحبان صنایع عادم هایی بودن که خوداشون عاشق چرخ بودن......................خوداشون چرخ سوارو عشقی بودن.....................................

الان صنایع چرخ و چرخ سازی..............................صنایع میلیراد دلاری شده............................................ ........

وید گه دست اون عادم عشقی ها نیست..................................دست سرمایه داراییه که هیچی حالیشون نیست به جز / سود /........................

هر دروغی می گن..................................هر کلکی می زنن که شما جنس بیشتری بره پاچت.......................................... ..

اینه که خودشون سیستم این صنعت دوچرخه رو دارند یه کاری می کننن اصلا عادم ها صافو ساده صمیمی نتونن بموننن تو سیستم.........................


صحنه رو خالی کنن تو عرصه فروش و خدمات تعمیرات هم عادم های کلفت سرمایه دار دقل بازِ............................پول پرست وارد شن.....................

قبلا در مورد این مسئله یه مطلب طولانی نوشته بودیم.............

Walmartism در صنعت دوچرخه

الان دقیقا داره همون اتفاق می افته.......................................... ................ما همیشه سعی داشتیم در کنار این که خودمون بدونیم چی کار داریم می کنیم..................و فن و علم کار خودمون رو به خوبی بدونیم...................این فن و اگاهی روبه بقیه هم اموزش بدیم و مقاله بنویسیم و اینها...............................

الان دیگه اصلا نمی شه...............................به چند دلیل..............................


1 - اصلا خودمون هم دیگه توش مونیدم...................................ا لا خودمون هم دیگه توش موندیم............................هر دو روز یه بار هی همه قطعات و استاندارد ها و ابزار ها همه عوض می شن قبلی ها کلا از رده خارج.......................................

یعنی اون فروشنده هایی که تازه امدن هیچی هم از دوچرخه سرشون نمی شه.......................تا حالا هم خودشو ن دوچرخه سوار نبودن..................بعد ادعاشون میشه ما علمی هستیم حالیمونه.....................

خیلی محترمانه به اوشان عرض کنیم..............................ببین.... .....................بیا برو اونور بزار دچار باد وزیدگی بشه...................................ما خودمون با این همه دبدبه کبکبه و پیشینه و ادعا..............................

رسما موندیم توش........................................شم ا ها دیگه چی می گید بابا..........................................

2 - دلیل دوم این که اصلا چه فایده ایی دراه بشینیم مقاله بنویسیم....................................


یه هفته وخت می زارمی عکس می گیریم مطلب جور می کنیم دسته بندی می کنیم طبقه بندی می کنیم تایپ می کنیم......................عکس اپ لود می کنیم که چی ؟؟؟؟

یه مقاله مرجع داشته باشیم ازاین به بعد هر کی راجع به فلان موضوع سوال کرد......................لینکگ بدیم بگیم اقا مطالعه کن کاملو جامع.......................................ه ه چی رو توش لحاظ کردیم.................


الان یه مقاله بنویسیم..................................م ثلا الان 2016 اییم.....................تا 2018 دیگه اون مقاله و نوشته هاو اعداد ارقام و استاندارد ها و مطالبی که اون جا این همه پاش زحمت کشدیمی نوشتیم..................کلا دیگه همه از رده خارج شدن..................................و اون مقاله کلا به هیچ دردی نمی خوره دیگه......................................هم ه مطالبش کاملا قدیمی می شه....................

الان ما خیلی زور بزنیم.................خیلی شاه کار کنیم.....................خیلی زحمات فراروان بکشیم و مرد باشیم.......................

فقط بتونیم خودمون رو نجات بدیم و اطلاعات خودمون رو به روز نگه داریم.........................و خودمون کار خودمون روواقعا بلد باشیم........................................ ....

که اگر واقعا وضه با این وضعیتی که الان داره پیش می ره بخاد پیش بره تا چند سال دیگه اون هم نمی تونم .......................................یعنی خودم هم نمی تونم این کاررو ادامه بدم و باید عرصه رو خالی کنیم سرمایه داران کلفت بی همه چیز بیان.....................................

این همه چیزی که ما کاشتیم و این همه سال ها زحمات ما رو درو کنن ببرن......................................چه ار تا قمپوز ممپوز هم از خودشو ن در کنن که اله ما خیلی حالیمونه و دوچرخه سواران اینده هم بیان از همه جا بی خبر..............................

همون ها رو می بینند و قبول می کنند دیگه.......................................... ...

که در اون صورت ما کلاباید جمع کنیم بریم آژانس..........................!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!

بعضی وخت های هم به طور جد بهش فکر می کنم..................................بی خیال این ار شیم بزنیم تو یه کار روتین ساده.....................................

قبلا عشق این کار رو داشتیم و واقعا خود کار بهمون حال می داد........................................... ه هیمن حاطر اگر کم هم در می اردیم و سخت هم بود به عشق او عشقی که دشتیم تو دلمون ادامه می دایم و حال می کردیم.....................سختی هاش برامون اسون می شد.....................................


الان چی ؟؟؟؟؟؟

چه حالی می ده به جز ای نکه حالمون رو هز روز هی بگیره ؟؟؟؟؟؟؟

با این وضعیت هم که در امدش هم روز به روز کمتر میشه.........................................

می ریم همون آژانس................................نه استرس داری نه سرمایه ات باید بخوابه..................نهایت نهایتش یه 20 -30 تومن یه ماشین باید داشته باشی.........................


هیچ کسی هم هیچ انتظاری ازت نداره.........................روزی هم به سوالای هزارو هشتصدنفر نیاز نیست جواب بدی...................

می ری می شینی ملت رو این ور اون ور می کنی.....................................باو کن سر برج هم اخر همین درامدی که الان داریم رو در می اریم........................

در اوقات فراغتمون هم برا دل خودمون............................نه برا راضی کردن دیگران.........................می ریم چرخ سواری.............................به عشقمون می رسیم.........................

یعنی ببین ......................به یه مَرحَلَتی رسیدم..........................

اصلا دوچرخه می بینم...............................مشتری میاد برای کارهای تعمیراتی...............................ا لا حالم بد می شه................................اعصابم داغون می شه.....................اصلا میلو رغبت نداریم به کار دیگه..............................

والا بالا این چه وضعشه اخه ؟؟؟؟؟؟


با اون نوناشون...............................

خلاصه گفتیم اگر دیدین رفتیم تو غیبت کبری............................ رفتیم تو خط امام حسین آزادی................................

ازادی دو نفر..............................ازادی ؟؟؟؟؟

والا دیگه................ما از اصل و از اول وارد این کار شدیم که ازادی داشته باشیم به کاری که علاقه داریم بپردازیم حال کنیم با کارمون...................................


الان یه گیری افتادیم بیا و بنشین کنار گل.........................................روم نمی شه عنوان کنم زیاد حفظ ظاهر می کنم مثلا اره ما هم هنوز عاشق چرخیم................................... و الله حالم داره به هم می خوره دیگه................................

در این سال های اخیر با این وضعیتی که صنعت و سرمایه داران و طراحان به عادم های عشقی دوچرخه این جروی دراند تجاوز می کنن.........................

و قدیم باز تجاوز می کزد یه مایع روان کننده ایی گریسی چیزی می زدن.........................الان چند ساله اون هم نمی زنن خیلی شرایط خشکیپیش امده و خیلی خون ها از ما برفته................................

اگرما رفتیم و تاب ماندن نداشتیم آیندگان از این خون هایی که در راه عشق الچرخ از ماها رفته پاسداری کنن حد اقل.................................

گر چه می دونم نمی کنن و همه خون های ما رو پایمال می کنن...................

اخرش این راه می افته دست سوسولانی که دو روز یه بار چرخ عوض می کنن به خاطر رنگ و لعابش و هیچی از ارزش های اصیل دوچرخ نمی دونن...................

ما که دارمی یواش یواش غروب می کنیم..............ولی بعد از ما نسل هایی خواهند آمد که از / عشق / چرخ تهی خواهندن بود...........

و فقط برا پز دادنش می رن چرخ و لوازم می خرند...................................

فقط برا عکس تو انیستا گذاشتن..........................فقط برا تلگرام بازی....................

باشد تا رستگار شوید....................................