هنوز برا حرف زدن در مورد TRP خیلی زوده..........................

خیلی...................

هر حرفی بخاییم بزنیم سطحیه سطحیه................................نه تو دنیا و نه تو ایران هنوز اونجورکه باید و شاید تست نشده و مدت زمان زیادی نیست که داره استفاده میشه.....................

فکر می نمی برا اینکه بخاییم در مردش اظهار نظر کنیم و حرف بزنیم حد اقل یه یه ساری باید صبر کنیم............................ببنیم چند چنده..................

گرچه بگیم................قلبا و روحیا ارتباط معنوی نمی تونیم بر قرارکنیم...........باهاش............. .........................

از این مُقَلِد های موزیه................................

مدل Slate T4 اش کلا تقلیدی از Saint است تو شیمانو................................که تازه تو کتیش کتی زحمت نداده به خودش که Servo Wave رو هم کپی گنه.......................................فق مسائل ظاهری و شکلو شمایل روبر داشته کپی برداری کرده....................

http://www.saber-mtb.com/forum/showthread.php?t=46

تو کالیپر هم همینطور تقلید کامل ظاهری از Saint..............................اون یکی مدل TRP ها یعنی مدل Quadiem..................باز تو دل برو تر هستند چون تقلید و کپی یبرداری از کسی نکرده و یه زحمتی برا کارش کشیده...................................طر حی کرده....................

کلا کار هایی که تقلید نباشند و براشون زحکت کشیده شده باشه گرچه...............حتیاز اون تقلیدی ها بد تر هم باهش به لحاظ کیفی و کارایی ولی / حس / و / حال / بهتری داره...........................

و اصولا هدف اصلی ما از چرخ سواری و چرخ بازی گرفتن و رفتن تو / حال / های خاصه................وگرنه ورزش و سلامتی حاشیه است.................!!!!!!!!!!!!!!فقط اون در پوش مخزنش کلا مخزن رو در بر گرفته و امده تا روی جداره های مخزن........................................ت و زمین خوردن ها .........................احتمال به فنا رفتنش بالاست..........................گرچه کلا تمام محصولات جدید دراند یه جوری طراجی و تولدی میشن که سعی بشه زیاد دوام و استحکام نداشته باشه .........................و همه چی رو فدای زیبایی و وزن دارند میکنن..................

از اون ور بر داشته کالیپر رو طراحی کرده در حد بولک سیمانی...................................... .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* باز طراحی دالی و مدار بین الپیستونَین........................... نیز شکل مدار بین الکَفَتَین................../ = بین دو کفه کالیپر / مطمئنا عینهو Saint باید باشه باز هم.........................ولی طراحی بیرونی کالیپر رو خیلی کله قندی کار کردن...................

خو یه خوبیش اینت که دیر تر داغ می شه............به علت داشتن جرم بیشتر................................ولی یه خو بدیش این هکه اگر داغ شه دیگه به این راحتی خُنُک نمی شه................................چون هواخور نداره اصلا...........................

این مدل Quadiem رو در داخل خاک میهن اسلامی هنوز از نزدیگ رویت نکردیم ولی از تو عکس ها مشخصه این هم Servo Wave نداره..................و تیغه دسته کتی پیستو نرو معمولی و بصورت خطی فشار میده داخل........................................

تو سایت های بزرگ بررسی های زیادی راجع به هر دو مدل TRP هست..............................ولی به دور که همه رو می خونیدم متوجه شدیم که همش چرتو پرته.............................

کلا مثل همیشه...........................چون این سایت های بزرگ پول می گیرند که تعریف کنن........................همش به به و چهچه بود.........................................

اون هم به به و چه چه از اون نوعش که مشخصه اصلا طرف تست نکرده الکی یه چیز برداشته نوشته.....................که امت دوچرخه ایزم رو خر کنه و راغب کنه به خرید این برند.........................

از اون ور خو خیلی ها گیر می دن که عاقا Aron Gwin این ها رو داره استفاده می کنه............................................ .....پس حتما خوبن...............................
این رو هم بار ها و بار ها گفتیم که بابام جانم................................اینکه فلان چرخ سوار مطرح فلان قطعه رو دراه اصلا هیچ ربطی به خوب بودن اون قطعه نداره...................................

اون داره پول می گیره که اول شه.....................اصلا براش مهم ینست ترمزش این باشه یا اون............................................

وختی تو تمام مسابقات افراد مُختُلُف رو می بینیم که با چرخ ها و دوشاخ ها و کمک ها و ترمز ها و سیستم دنده های متفاوت میایم اختلاف تایم ها هم هدر حد صدم ثانیه متوجه می شیم که بابا این ها همش تبلیغات و داد و قاله.....................................

یارو خرکی می رونه......................................بر ند فلان میاد میگه اقا تو که خری...............................بیا از این ها استفاده کن که ملت فکر کنن خر بودنت بخاطر این هاست...................مثلا بگن ای ول این که خیلی دانهیلکار خوبیه بخاطر این ترمز هاست..............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!


اون هم چی ؟؟؟؟؟؟؟؟ دانهیل کار...................................مساب ه ایی..................................به نظرم می خایی در مورد ترمز سوال کنی و فیدبک بگیری بهتره عادم از یه اندورو کار تفریحی.........................یا از یه داخیل کار تفریحی عشقی.............................یا نهایتا حرفه ایی باشه از یه کارس کنتلری کار حرفه ایی عادم سوال کنه........................

اخه این دانهیل کار خفن ها مگه ترمز هم می گیرند که ببیند چجوریه ؟؟؟؟؟
این هم یه نمایی از میله فشاری پشت پیستون TRP های مدل Slate T4 ........................که نشون می ده هیچ مکانیزم Servo Wave ایی نداره...............