طول قامه های اندازه استاندارد 175 میلیمتری می باشَ...................

نام: IMG_9292.jpg نمایش: 137 اندازه: 111.0 کیلو بایت

چینش سینی ها بدین حالت که سینی اول 24 دندانه سینی دوِیّوم 32 تایی و سینی اخِر 42 دندانه می باشَ.........................


سینی ها هر سه از ورق heat Treated یعنی عملیات حرارتی شده ساخته شده اند و تو قیمت ی که نوک دندونه های سینی نیست ضخامتشون بیشتراز سینی های طبق های دیگر است برا این که زیر بارو فَشارو فُشارات شدید الهویه خم شدن و لنگ شدن و داستان دنش و این ها نداشته باشند................

نام: IMG_9300.jpg نمایش: 129 اندازه: 94.4 کیلو بایت

قامه چپ این طبق هم دارای پیچ خود قامه کش است که به راحتی با یه آلن 8 هم بتهس و موقع باز کردن هم با هان تک الن به هزار خاری شفت مرکزی قفل می شه....................

و نیازی به درد سرو داستان و قضیه و رو مخی نخواهید داشت................

نام: IMG_9293.jpg نمایش: 133 اندازه: 72.0 کیلو بایت

کونیک این طبق قامه هم به صورت کونیک عمودی یا هزار خاری هلالی است................

یعنی چی یعنی خود کونیک در طولش قطرش تغییر نمی کنه از انتها تا ابدتای کونیک قطر ثابته .......................

نام: IMG_9294.jpg نمایش: 129 اندازه: 66.2 کیلو بایت

از اون ور هم مادگی کونیک که روی قامه چپ هست میره روش سوار میشه و بدون نیاز به سفت کردن زیاد روی کونیک فقط وختی پیچ خود قامه کش همون آلن 8 ییه می رسه به ته تمام است..............

مادگی داخل نری شفت قفل می شه و چون کونیک قطر ثابته و نازک نمی شه در نتهای شفت دیگه احتمال شل کردن و این بساتا رو نداره...............

نام: IMG_9295.jpg نمایش: 131 اندازه: 83.9 کیلو بایت