حدود تابستان سال 96 بود که این فیلم را در کانال تلگرامی خود قرار دادیم


لینک ویدئو

و حالا بعد از گذشت حدودا 3 سال خودمون هم دیگه تقریبا نمی تونیم دوچرخه ایی بخریم..............

یاد...