متاسفانه در سال های اخیر به قدری مشکلات و مصائب کاری ما در صنف دوچرخه شدید و طاقت فرسا شده که بنده بعد از حدود 15 سال فعالیت در این زمینه برای حفظ آبرو حیثیت و اعتبار و پیشینه خود ...