امسال Trek هم در جَرگه دانهیلیزم بدعت 29 رو اجرایی کرد........................

و مدل Session رو با سایز مزخرف 29 " داد بیرون............................

هر کی تو دانهیل 29 سوار شه در روز قیامت............... از اصحاب شقاوت خواهد بود................................


حالا کار نداریم......................امسال هم Gee Atherton تو مسابقه Fort William تو اسکات لند به یه دَنَ از این Session های 29 به صورت آزمایشی امده بود..........................فعلا مُهُم ترنی تغییری که توش دادن اینه که جیش کردن تو Geometry اش.................................

یعنی چون چرخ 29 است خیلی زوایا و خیل مسائل رو که تو 26 و 275 رعایت می کردن رو این جا نمی تونند بزارند و مجبورا فدا کنن برا چرخ بزرگ..................................

ای ننگ بر ای ن 29 اییان باد.........................


سیستم لولا بندی Full Floater که سال های سال بود با Trek بود .....................با امدن 29 از این برند رخت بر برست......................................

تو سیستم Full Floater کمک عقب کلا رو هوا بود....................................یعنی پایین کمک هم ثابت نبود و با Chain Stay = رام عقب قسمت پایینی................بازی می کرد..........................

و تو مدل 29 دیگه پایین کمک عقب رو ثابت کردن رو مثلث جلو تنه.........................

سیستم قبلی که کمک عقب رو هوا بود و پایینش هم بازی دشات خب خیلی سواری رو نرم تر می کرد و باعث میشد یه حس بیشتر بودن بازی رو دشاته باشه چرخ.............

چون پایین کمک هم موقع بازی چرخ عقب میا امد پایینتر و یه قمدرا فضای بیشتر برای بازی چرخ عقب ایجاد می شد.......................

یعنی با یه کم با طول و بازی یک سان تو سیستم Full Floater شما بازی چرخ عقبت بیشتر و نرم تر می بود...............................که خدایش بیامرزاد..........................

تموم شد دیگه.............................

همه چیز های خوب و کارا و باحال رو دراند فدای 29 می کنن بره.................................


ضمن این که تو مدل 29 2 سانت هم بازی چرخ عقب رو کم کردن.........................رو 26 خدا بیامرز که 220 بود رو 275 یه ستنت کم کردن شد 210 و روی 29 هم شد کلا 190 میلیمتر بازی چرخ عقب.............................


بابا دانهیل هم دانهیل های قدیم...............................

تا یه 10 -12 سال دیگه کلا چیزی از دانهیل نمی مونه دیگه.............................