اقا این بچه مچه های جدید اصلا روحیه لطیفی دایند ها بابا زمان ما این صحبت ها نبود چرخ هر چی رنگش تیره تر هر چی خفن تر با کلاس تر.............

گند زدن ره د بول رفت..........الان 12 ساله از سال 2001 هر سال رد بول برگذار میشه فقط 2004 تا 2008 سه سال خالی بود 2009 هم بر گزار نشد..........و هر سال هم هی بر داشتن سوسولی ترش کردن هی چرخ ها رو به رخ ما می کشند بابا قدیم ها کشته و زخمیمیدادن ته خط سطل کچ گذاشته بودن شرکتت کننده ها همن جوری می رفتن تو کچ غسل ارتماسی می گرفتن کلا دست و پاشون رو همون جا پلانیت سر خود می کردن..............

برادر مخلص Cameron Zink هم که دیگکه کمک عقب بادی می بنده دیگه..........زنجیر سفت کن هم که تعطیله بد بختا پول ندارند زنجیر سفن کن بخرند......آخع آدم با طبق XO کربن بلند میشه می ره رد بول؟؟؟ آخه طبق نصف میشه زیر پا که....ایشون هم زیاد معروف نیست خودش ولی مثلث عقب تنه اش رو فکر کنم داده اصغر آقا جوش کار سر کوچشون جوش داده به هم......یه ذره ظرافت آقا یه ذره ......زاویه بندی همین جوری فیثاغورس رو گرفتن جوش دادم به هم....ای والله ای والله آقا خوشم اومد.....کمک عقب manitou Revox پاشاخ Dorado نه این اقا اهل دله.....با این سوسولی های کمک عقب بادی ها کار نداره...........از زخم رو ساعدش هم مشخصه....یا قمر بنی هاشم...............اقا این چیه دیگه.؟؟؟؟
تیکه جلو کربن دم پیشونی یه دونه میله شده...... بعد رام عقبو نگاه.......تک رامه......محل اتصال کمک عقبو نیگاه کن جان من.......بابا این ها رو کی راه می ده تو مسابقه ؟؟؟؟ زنجیر سفت کنشون هم که یادشون رفته باز.....ای ول الله...........آقا صلوات کونا پسندانه ختم کنید................حاج آقا Paul Basagoitia از قدیمی هایی کونا که از همو قدیم به اصول کونا و کوناییزم پای بند بوده و با دوشاخ هم اومده که شئوتان رد بول حفظ بشه چیه همه ور داشتن پاشاخ بستن؟؟؟؟ رد بول اصلا با دوشاخ یه صفای دیگه ایی داره احسنت احسنت ببین زنجیر سفت کنش هم بسته ......فقط کمکم عقبش بادیه یه دونمره از انظباتش کم می کنیم که پر رو نشه....ای ناقا هم دست مریضاد داره که ایشون هم شئونات رد بولی رو رعایت کرده و با پاشاخ Marzocchi اومده به میدون.............Marzocchi شناساش می دونن که تو جایهایی مثل رد بول مارزوخی میاد جلو بقیه باید به احترامش بلند شن........بچه بازی که نیست...
فقط باید به خیریه بگیم پول جمع کنیم برا ایشون یه پیراهن بخره بنده خدا پول نداشته ترمزهاش هم Elixir 5 بسته.........برو حال کن......یعنی اینچنین ترمزی است elixir 5 که تو رد بول هم می ره بله.....این هم تنه اش اسم نداره داده بچه های اراذل سر کوچه براش رو تنه یادکاری و گرافیتی نوشتن.....این اقای Brendan Fairclough چرا گریه می کنه ؟ گریه نداره که عمو فوقش می خوری زمین قطع نخاع می شی دیگه نمی میری که....این هم ای ول داره جفت کم جلو عقب مارزوخی..............ست هم کلا Saint صفحه عقب هم 203 بسته....اینقدر ایمان راسخی داره در این راه که نقابشو بر نمی داره ریا نشه......این هم بر داشته عین لوازم های قبلی رو ctrl +c -----crtl + v کرده رو تنه خودش.....این آقا هم که چرخش مال 2004 است فکر کنم از اون سال که تو بر گذاری رد بول وقفه افتاده بود منتظر مونده همون جا رو تپه های Lav Vegas
یه لباس درست درمون هم تنش نکرده همو با شلوار لی بلند شده اومده رد بول......GT هم که برا 2013 به بعد دیگه بی خیال کربن شد و همو رفت رو الومینیوم به اصل خویش تن بازگشت.......دوچرخه سوارش هم Kyle Strait's است که فکر کنم افتخار نداده عکس بندازه..........
من هم تنها کسی بودم که دو بار قهرمان رد بول بودم کلاس می زاشتم خوب.........من هم تو 15 سالگی می اومدم رد بول شرکت می کردم ناز می کردم خوب....اق اایشون رو کی راه داده دیگه...........باب ااین ها شورش رو در اوردن با چرخ Enduro بلند شدن اومد رد بول........اااا با اخجالت هم خوب چیزیه تازه کمک عقبش هم Ohlins است که من بدم میاد ازش یاد چسب Uho می افتم بچه گی های ما بود تو بازار.........اصلا هم مفت گرونه فقطمی خواستن بگن ما یه چیز تک داریم رو چرخمون....
این تازه تنهاش هم کربنه پودر نشه تو پرش ها شانس اورده تازه ترمز هاش هم باز Eixir 5 است هر چی پول داشته داده پای کمک Ohlins که کلاس بزاره دیگه برا ترمز پول کم آورده.....خاک تو سرت.....اقا قدیم اصلا اسم رد بول می اومد باید سه بار پشت سر هم صلوات می فرستادیم به خدا..........این ها اصلا ابهت کار رو خراب کردن بلند شدن با دوشاخ Sr Suntour اومدن تو رد بول......دیگه چی کار کنیم دیکه ما یه سری سانتور داریم به همین مناسبت الان گرون شد.......لا مصب تو رد بول می ره دیگه کم برندی نیست که.....آقا........
ترمز هاش هم که Zee بسته باز گدا بازی در آورده
کمک عقبش هم بد نیست CCDB است همین دیشب خونه یکی از بچه ها داشتیم روش بحث می کردیم فردا یه نمودار از سیستم روغنش می زارم هر کی مخش هنگ نکرد جایزه داره......
سیستم لولابندی این Devinchi هم که برداشته از trek تقلید کرده اتصال دو تا رام رو گذاشته دقیق رو خود شفت
ولی خدایی پنجه هاش خیلی کره است ها.....کونا هم که قدیم مثل آبنبات چوبی می شکس مدل های Stab اش این هم که برداشته کربنش کرده دیگه هیچی چی.....
کمک عقبش هم دو تا پیچ قرمز و ابی داره فکر کنم شی ر آب سرد و گرمه...لین هم که چرخش همونه تنه کربن بس نبوده قامه کربن هم بسته روش که خوات بشکنه بمیره قشنگ خوب بترکه....
بخور بابا جان موز بخور که چرخ زیر پت خورد شد جون داشته باشی کمرت نشکنه....

باز هم پاشاخ SR Suntour
اقا دیگه خیای گرون کردن دوشاخ هامو رو بسه دیگه.....اینقدر این عکس ها رو نگاه نکنید به ضرر خودتنه ها....این Evil هم برداشته سیستم لولابندی Devinchi رو با مال Sctt قاطی کرده .....کمکش هم برده بصورت مخفی ....اون پشت مشت ها ...بد بخت اونی که می خاد کمک رو تنظیم کنه یا باد بزنه.......خدا صبرش بده....
اخر کار یه چند تا هم چرخ بودن که راجعبشون بخام اصلا هیچ حرفی بزنم در مقابل این جقور بقروا اصلا در حقشون اجهاف کردم.......اینه که هیچی نمی گم همون قیافه و ابهت خود چرخ ها خودش بسه.....

این یه دونه آخری رو هم اصلا حال کردم باهاش اساسی چون لنگه تنه خودمه فقط کمک عقب من یه مدل قدیمی تره و تنها Trek آلومینویمی بود که اومده بود بقیه همه کربن بودن.......ولی کربن این ها با اون سوسولا فرق می کنه با چشم دل باید کربن اینها رو دید.......خلاصه می خام فقط ببینم این چند تای آخر چی کار می کنند دیگه تو امتاز بندی.....

trek اییهاش برای سلامتی این آخری ها بلند صلوات...............